สปป.ลาวเผยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลง

ข้อมูลจากรัฐบาล สปป.ลาว แสดงให้เห็นว่าในช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2017 จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศมีจำนวนลดลง

กระทรวงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวสปป.ลาว เปิดเผยว่า จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางมายังสปป.ลาว ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2017 มีอัตราลดลงเหลือ 9.1% คิดเป็น 2.88 ล้านคนเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปี 2016

Mr. Bounthavy Sisava รองผู้อำนวยการกองการวิจัยการท่องเที่ยว สปป.ลาว กล่าวว่า สาเหตุที่ทำให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางเข้ามาใน สปป.ลาว ลดลงจากเดิม อาจมาจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นจนส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยจำนวนนักท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียที่เดินทางมาในสปป.ลาว ลดลง 7% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันใน 9 เดือนแรกของปีที่ผ่านมา

“จำนวนนักท่องเที่ยวจากยุโรป และสหรัฐฯ ลดลง 34% และ 35% คิดเป็นจำนวน 113,982 และ 43,224 ตามลำดับ รวมถึงนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และเยอรมนี ซึ่งเป็นกลุ่มนักเดินทางที่เข้ามาท่องเที่ยวในสปป.ลาว ก็มีจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงเช่นกัน”  Mr. Bounthavy กล่าว

Mr. Bounthavy กล่าวต่อว่า นักท่องเที่ยวไทยยังคงครองส่วนแบ่งทางการตลาดการท่องเที่ยวของ สปป.ลาว อย่างต่อเนื่อง โดยคิดเป็น 48% ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด แม้ว่าในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2017 จำนวนนักท่องเที่ยวไทยจะลดลง 7% หรือคิดเป็น 1.3 ล้านคน ก็ตาม

ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวสปป.ลาว คาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาใน สปป.ลาว เมื่อสิ้นปี 2017 จะลดลง 11.2 % เมื่อเทียบกับปี 2016

แสดงความคิดเห็น