Diamate เพื่อนคู่ใจห่างไกลเบาหวาน แอปฯ ดูแลผู้ป่วยเบาหวานรวมถึงผู้ที่มีความเสี่ยง

ไดอะเมทเพิ่งเริ่มพัฒนาจากจุดเล็กๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในไทย คาดหวังว่าแพลตฟอร์มไดอะเมทนี้จะถูกนำไปใช้งานในโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลของเอกชน คลินิกฝากครรภ์เพื่อป้องกันและติดตามภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์

หลายคนคงเคยได้ยินชื่อโรคเบาหวาน แต่คงไม่ทราบว่าโรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นแล้วต้องอยู่กับโรคนี้ตลอดชีวิต และมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ในไทยมีผู้ป่วยเบาหวานมากถึงเกือบห้าล้านคนและมีผู้เสี่ยงเบาหวานอีกหลายล้านคน การดูแลเบาหวานปัจจุบันควบคุมโรคได้ไม่ถึง 50% เพราะขาดเครื่องมือที่ช่วยผู้ป่วยและแพทย์ในการติดตามระดับน้ำตาลในเลือดและการให้ข้อมูลด้านโภชนาการที่ถูกต้องในชีวิตประจำวัน แอปพลิเคชั่น Diamate จึงถูกสร้างขึ้นโดย คุณธเนศ วัฒนคุณากร  เพื่อตอบโจทย์ให้การดูแลรักษาเบาหวานมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการควบคุมระดับน้ำตาล และได้รับคำแนะนำโดยทีมสุขภาพที่ช่วยผู้ป่วยได้แม้อยู่ที่บ้านก่อนพบแพทย์ครั้งถัดไป

จุดเด่นของแอปพลิเคชั่น Diamate คืออะไร

คุณธเนศ : “ไดอะเมท (Diamate) เป็นคำล้อมาจาก Diabetes (เบาหวาน) + Mate (เพื่อนคู่คิด) ไดอะเมทเป็นเสมือนเพื่อนของผู้ป่วยหรือผู้ที่มีความเสี่ยงโรคเบาหวาน เป็นผู้ช่วยดูแล เก็บข้อมูลระดับน้ำตาล ภาวะโภชนาการ ของผู้ป่วยโดยนักกำหนดอาหาร บุคลากรสาธารณสุข และทีมงาน เพื่อให้การดูแลรักษาเป็นแบบองค์รวม ไม่เฉพาะเวลาที่คนไข้มาพบแพทย์เดือนหรือสองสามเดือนครั้ง แต่เป็นการช่วยดูแลต่อเนื่องตลอดทุกวันตามระยะเวลาการบริการ ผู้ป่วยสามารถเลือกแพ็คเกจการดูแลให้คำปรึกษาได้ในช่วงระหว่างรอพบแพทย์ในครั้งต่อไป เช่น 1 เดือน 3 เดือน หรือ 6 เดือน ทำให้เกิดการรักษาต่อเนื่อง ข้อมูลถูกเก็บเป็นระบบ สามารถใช้เป็นข้อมูลในการปรับยาสำหรับดูแลคนไข้ได้

อะไรคือแรงบันดาลใจให้เกิดเป็น Diamate ขึ้น

คุณธเนศ : แรงบันดาลใจในการทำแอปพลิเคชั่นไดอะเมท เกิดจาก ตา ลุง และน้าของผู้ร่วมก่อตั้งไดอะเมทคนหนึ่ง เสียชีวิตจากโรคเบาหวาน ยิ่งพอไปค้นข้อมูลต่างๆ พบว่า เบาหวานเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของโลก ทำให้เกิดปัญหาแทรกซ้อนหลายอย่าง เช่น หลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ตาบอดจากเบาหวาน โรคไต  รวมถึงแผลติดเชื้อที่เท้า องค์การอนามัยโลกรายงานว่าในปี 2014 มีจำนวนผู้ป่วยเบาหวานถึง 422 ล้านคนทั่วโลก เพิ่มสูงขึ้นเกือบสี่เท่าในรอบเพียงสามสิบกว่าปี อัตราการเพิ่มนี้มากขึ้นมากในประเทศกำลังพัฒนา สำหรับประเทศไทย ในปี 2557 มีผู้ป่วยเบาหวานถึงกว่า 5 ล้านคน เพิ่มสูงถึงปีละกว่า 8% ต่อปีสูงกว่าอัตราการเพิ่มของโลก มีคนเสียชีวิตจากโรคนี้ 31 คนในทุกๆ วัน

ข้อมูลที่น่าตกใจพบว่า ผู้ป่วยเบาหวานส่วนมากไม่รู้ตัวเองว่าป่วย มีเพียง 50% เท่านั้นที่รู้ การรู้ตัวก่อนทำให้รักษาได้แต่เนิ่นๆ จะช่วยให้ประสิทธิภาพการรักษาดีขึ้น นอกจากผู้ป่วยเบาหวานส่วนมากจะไม่รู้ตัวว่าเป็นทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนและมาเข้ารับการรักษาเมื่ออาการรุนแรงแล้ว ข้อมูลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพบว่า การรักษาเบาหวานทั่วประเทศมีเพียงกว่าครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่ผู้ป่วยสามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ ยิ่งทำให้ปัญหาเบาหวานยิ่งทวีความรุนแรงและส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขของประเทศ

Diamate แพลตฟอร์มดูแลผู้ป่วยเบาหวานอย่างต่อเนื่อง

คุณธเนศ : การดูแลผู้ที่มีความเสี่ยงโรคเบาหวาน รวมถึงการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีประสิทธิภาพ ไม่เพียงเฉพาะที่เกิดขึ้นตอนไปพบแพทย์เท่านั้น แต่ต้องเป็นการส่งเสริมให้มีการติดตามข้อมูลผลตรวจน้ำตาล การรับประทานอาหารที่บ้านด้วย เมื่อทราบถึงปัญหาทั้งเรื่องความเสี่ยงโรคเบาหวาน ปัญหาการดูแลติดตามสุขภาพผู้ป่วย ยังได้มีโอกาสพบทีมนักกำหนดอาหารในโรงพยาบาลชั้นนำแห่งหนึ่งได้ให้คำแนะนำในการสร้างแพลตฟอร์มไดอะเมทในการดูแลคนไข้เบาหวานและผู้ที่มีความเสี่ยงขึ้นมาเพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล

โดยกลุ่มลูกค้าของเราคือ โรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลของเอกชน คลินิกฝากครรภ์เพื่อป้องกันและติดตามภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ หรือคลินิกเฉพาะทางอายุรกรรม สามารถนำแพลตฟอร์มนี้ไปใช้ในการดูแลคนไข้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงเก็บค่าใช้จ่ายรายเดือนจำนวนไม่มากนักกับคนไข้เพื่อให้สถานพยาบาลเป็นค่าใช้จ่ายของบุคลากรสาธารณสุขที่มาทำงานในส่วนนี้เพิ่มเติม

Diamate เลือกเป็นโมเดลธุรกิจกิจการเพื่อสังคม

คุณธเนศ : โมเดลธุรกิจเป็นกิจการเพื่อสังคม โดยเน้นว่าผู้ป่วยจะต้องได้รับการดูแลและควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี ลดภาระค่ายาในอนาคต ลดภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน ทีมสหสาขาวิชาชีพสาธารณสุขจะสามารถมีข้อมูลระดับน้ำตาล ภาวะโภชนาการ การทานยาของคนไข้เพื่อติดตามการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทิศทางและความคาดหวังในอนาคต

คุณธเนศ : ไดอะเมทเพิ่งเริ่มพัฒนาจากจุดเล็กๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในไทย คาดหวังว่าแพลตฟอร์มไดอะเมทนี้จะถูกนำไปใช้งานในโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลของเอกชน คลินิกฝากครรภ์เพื่อป้องกันและติดตามภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ หรือคลินิกเฉพาะทางอายุรกรรมทั่วประเทศ เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยให้สามารถควบคุมระดับน้ำตาล ลดภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานได้ สามารถลดอัตราการตายจากโรคเบาหวาน ลดความเสี่ยงเบาหวานสำหรับผู้ที่ยังไม่เป็น เพื่อลดอัตราการเกิดเบาหวานในไทยไม่ให้เพิ่มสูงขึ้น และเรายังคาดว่าแพลตฟอร์มนี้จะเป็นต้นแบบให้ประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ นำไปใช้ รวมถึงประเทศที่พัฒนาแล้วได้มีโอกาสนำแนวคิดนี้ไปดูแลประชากรของตนเองได้ด้วย จะพยายามไปให้ถึงจุดนั้นโดยเร็ว

คำแนะนำจาก Diamate สำหรับคนที่ต้องการทำสตาร์ทอัพในอนาคต

คุณธเนศ : ขอให้มีความตั้งใจจริง ทำอะไรแบบเป็นจริงเป็นจัง ไม่คิดว่าการทำสตาร์ทอัพเป็นงานอดิเรก แต่ควรคิดว่าเป็นสิ่งที่จะพิสูจน์ความสำเร็จในการช่วยแก้ปัญหาที่เราสนใจให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

แสดงความคิดเห็น