วิธีชำระเงินและการส่งออกสินค้าผ่านชายแดนไทย – สปป.ลาว

‘ลาว’ ออกกฎ VAT 10% ด้านพาณิชย์ไทย เผยมูลค่าการค้าชายแดนไทย – ลาว รวมกว่าแสนล้านบาท

สถานการณ์ที่สำคัญที่ผ่านมา

การค้าชายแดนไทย – ลาว มีส่วนสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจไทยอย่างมาก กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ รายงานสถานการณ์การค้าระหว่างไทย – ลาว มีมูลค่าการค้ารวม 101,191.52 ล้านบาท (มกราคม 2017 – มิถุนาคม 2017)

ภายในปี 2017 กระทรวงการเงิน สปป. ลาว ได้ออกข้อกำหนดว่าด้วยการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในอัตรา 10% สำหรับสินค้าที่มีการหิ้วผ่านแดนหรือนำติดตัวของผู้โดยสารที่ผ่านเข้าชายแดนและสนามบิน (บังคับใช้ในพลเรือนชาวลาวและชาวต่างชาติ) ที่เดินทางไม่เกิน 2 ครั้ง/เดือน ซื้อเพื่อไม่ได้ไปจำหน่าย โดยสินค้ามูลค่าเกิน 50 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1,500 บาท จะได้รับการยกเว้น และหากไม่มีใบเสร็จรับเงิน หรือใบเสร็จไม่ครบ เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรมีสิทธิประเมินมูลค่าตามความเหมาะสม ซึ่งการคำนวณ VAT จะมูลค่าสินค้าไม่รวม VAT ของประเทศต้นทางมาคูณกับอัตราเรียกเก็บที่ร้อยละ 10

ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว ยังแนะนำ SME ในการนำเข้าสินค้าผ่านตัวแทนได้ 3 รูปแบบ เพิ่มเติมดังนี้

  1. Societe Lao Import – Export เป็นบริษัทของภาครัฐ จากกระทรวงการค้า ทำหน้าที่ดูแลและกำกับโดยการนำเข้าและส่งออก จะเป็นสินค้าที่จำเป็นต่อการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
  2. บริษัทเอกชน บริษัทที่จดทะเบียนเป็นผู้นำเข้า – ส่งออกสินค้าตามประเภทและหมวดที่ยื่นขอและได้รับอนุญาตจากรัฐแล้วเท่านั้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทนายหน้านำเข้าและส่งออกสินค้า ซึ่งคิดค่าบริการร้อย ละ 1 ถึง 3
  3. พ่อค้าชายแดน ผู้ที่ทำการค้าขายตามแนวชายแดน ทั้งที่จดทะเบียนเป็นผู้นำเข้า – ส่งออก ตามแนวชายแดนหรือเป็นร้านค้าแผงลอยที่รับจ้างขนส่งสินค้า พ่อค้าชายแดนเหล่านี้จะมารับใบสั่งซื้อสินค้าตามร้านค้า และมินิมาร์ทในกรุงเวียงจันทน์ทุกวัน และทำการขนสินค้าจากชายแดนไทยมาจัดส่ง ให้ร้านค้าและมินิมาร์ทดังกล่าว

วิธีการชำระเงินในการซื้อขายสินค้าระหว่างไทย-ลาว

  • ตราสารเครดิต L/C (Letter of Credit) รูปแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทจากรัฐ Societe Lao Import-Export

หรือบริษัทขนาดใหญ่ที่มีบัญชีที่เปิดตราสารเครดิต L/C ไว้เหมือนกัน

  • การชำระด้วยเงินสด ผ่านค่าเงินบาท และค่าเงินกีบ แต่พ่อค้าชาวไทยและลาวจะนิยมชำระเป็นเงินบาทเนื่องจากการจำกัดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรัฐบาลลาวและค่าเงินกีบ ไม่มีเสถียรภาพ
  • การชำระเงินโดยใช้ระบบ T/T (Telegraphic Transfer) การโอนเงินชำระค่าสินค้า โดยผู้โอนซึ่งเป็นฐานะผู้ซื้อจะทำการโอนเงินไปให้ผู้ขายก่อนที่จะได้รับสินค้า
  • การชำระเงินโดยระบบ D/A (Document Against Acceptance) ผู้ซื้อจะสามารถเอาเอกสารออกสินค้า (Shipping Documents) ไปออกสินค้าได้ก็ต่อเมื่อ ผู้ซื้อลงนาม Accept ตั๋วแลกเงินที่ให้ธนาคารในลาวเพื่อชำระเงินส่งมาเรียกเก็บ โดยสัญญาว่าเมื่อครบเครดิตเทอมที่ผู้ขายให้กับผู้ซื้อแล้ว ผู้ซื้อจะจ่ายเงินค่าสินค้าเมื่อครบ Credit term นั้น

ติดตามบทความอื่นๆ เกี่ยวกับการเข้าไปลงทุนในลาวได้ที่

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น