ไทยอยู่อันดับ 26 ของประเทศที่สะดวกแก่การทำธุรกิจ

ธนาคารโลกจัดอันดับประเทศที่เหมาะแก่การทำธุรกิจในปี 2018 พบว่าไทยอยู่อันดับที่ 26 จากเดิมอันดับที่ 46 จาก 190 ประเทศทั่วโลก

การจัดอันดับประเทศที่เหมาะแก่การทำธุรกิจในปี 2018 หากมองเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบว่าไทยอยู่ในอันดับที่ 3 ถัดจากสิงคโปร์ และมาเลเซีย โดยไทยมีการพัฒนาที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็น การนำระบบตรวจสอบตามความเสี่ยงอัตโนมัติเพื่อคัดเลือกบริษัทที่ควรจะได้รับการตรวจสอบภาษี, การลดอัตราค่าธรรมเนียมการโอนทรัพย์สิน, การบัญญัติกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจเพื่อขยายขอบเขตของทรัพย์สิน, การใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ และการนำระบบข้อมูลสารสนเทศมาใช้สำหรับการขอใช้ไฟฟ้า

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI กล่าวถึงรายงานของธนาคารโลกฉบับนี้ว่า ไทยได้ใช้มาตรการหลายวิธี และปรับปรุงโครงสร้างทางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และการส่งเสริมการใช้ e-Services เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุนของนักธุรกิจ ซึ่งผลสำรวจของธนาคารโลกฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อทำให้ไทยเป็นประเทศเป้าหมายของการลงทุนมากที่สุดในเอเชีย

ด้าน Mr. Ulrich Zachau ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทย มาเลเซีย และความร่วมมือในภูมิภาค กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมาไทยประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการปฏิรูปธุรกิจ โดยการนำของผู้นำรัฐบาลที่มีความเข้มแข็ง โดยรายงาน Doing Business ของธนาคารโลก ไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 26 ขยับเข้ามาอยู่ในกลุ่มร้อยละ 15 ของประเทศที่ทำให้การทำธุรกิจง่ายขึ้น ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากประเทศไทยในการสนับสนุนสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม และสร้างงานที่ดีให้กับคนไทยทั่วประเทศ

“การปรับปรุงในหลายเรื่อง เพื่อความสะดวกในการลงทุนทำธุรกิจ ทำให้การเริ่มต้นธุรกิจใช้เวลาเพียง 4.5 วัน เมื่อเทียบกับเมื่อก่อนที่ต้องใช้เวลาถึง 27.5 วัน”

แสดงความคิดเห็น