กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยเดือน ธ.ค.60 มีต่างชาติลงทุนกว่า 200 ล้านบาท

ตัวเลขชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย ในช่วงเดือนธันวาคม 2560 มีเงินลงทุนกว่า 200 ล้านบาท เกิดการจ้างงาน 102 ราย

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า มีการอนุญาตให้คนต่างด้าว 8 ราย ได้เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่จะเป็นนักลงทุนที่มาจากสิงคโปร์ ญี่ปุ่น และเดนมาร์ก ซึ่งใช้งบประมาณการลงทุนกว่า 200 ล้านบาท และก่อให้เกิดการจ้างงานในประเทศไทยจำนวน 102 ราย

“การอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในครั้งนี้ จะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีจากผู้เข้ามาลงทุน เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับแรงงานไทยที่มีความชำนาญ หรือความเชี่ยวชาญที่ยังไม่มากพอ” นางกุลณี กล่าว

สำหรับธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาต ในเดือนธันวาคม 2560 ประกอบด้วย

  1. ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม จำนวน 2 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 19 ล้านบาท ได้แก่ บริการทางบัญชี บริการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานและอาคารโรงงานบางส่วนพร้อมสาธารณูปโภค โดยเป็นคนต่างด้าวจากประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย
  2. ธุรกิจบริการให้แก่ลูกค้า จำนวน 1 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 3 ล้านบาท ได้แก่ บริการบริหารจัดการข้อมูลระบบการเรียกชำระค่าบริการของสมาชิก โดยใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการข้อมูล โดยเป็นคนต่างด้าวจากประเทศสิงคโปร์
  3. ธุรกิจบริการเป็นคู่สัญญาภาคเอกชน จำนวน 1 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 42 ล้านบาท ได้แก่ บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์และระบบการทำงานต่างๆ สำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย โดยเป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น
  4. ธุรกิจค้าปลีก/ค้าส่ง จำนวน 4 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 136 ล้านบาท ได้แก่ การค้าปลีกเครื่องวิเคราะห์สารอาหารและคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว การค้าส่งเครื่องสุขภัณฑ์ กระเบื้องพื้นและกระเบื้องผนังและชุดห้องน้ำกึ่งสำเร็จรูป การค้าส่งสินค้าประเภทโคมไฟและหลอดไฟ การค้าส่งเศษหรือของเสียประเภทโลหะที่เหลือจากกระบวนการผลิต (Scrap) โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศสิงคโปร์ เดนมาร์ก และออสเตรีย

ทั้งนี้ ในเดือนธันวาคม 2560 จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตมีจำนวนลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2560 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 42 เช่นเดียวกับเงินลงทุนที่ลดลง 225 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52 โดยภาพรวมของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตลงทุนในประเทศไทยตลอดเดือนมกราคม – ธันวาคม 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 270 ราย มีเงินลงทุนรวม 7,302 ล้านบาท

แสดงความคิดเห็น