ส่งออกอาหารทะเลเวียดนามสร้างมูลค่ารวม 8.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

การส่งออกอาหารทะเลเวียดนามในปี 2017 สร้างมูลค่า 8.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.5 เมื่อเทียบกับปี 2016

กระทรวงเกษตร และการพัฒนาชนบทของเวียดนาม เปิดเผยว่า การส่งออกอาหารทะเลเวียดนามในปี 2017 สามารถสร้างมูลค่าถึง 8.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.5 เมื่อเทียบกับปี 2016 ที่ผ่านมา โดยอาหารทะเลส่งออกที่สำคัญของเวียดนาม ประกอบด้วย กุ้ง, ทูน่า และกุ้งฝอย ซึ่งการส่งออกกุ้งมีทิศทางที่น่าจับตามอง โดยเฉพาะในประเทศจีน, ยุโรป และเกาหลีใต้ ที่มีการเติบโตร้อยละ 60, ร้อยละ 42, ร้อยละ 33 ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม สมาคมผู้ผลิตและการส่งออกอาหารทะเลเวียดนาม วิเคราะห์ว่าผลกระทบจากการได้ “ใบเหลือง” ของการทำประมงที่ผิดกฎหมาย (IUU) อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกอาหารทะเลเวียดนามในอนาคต หลังจากสหภาพยุโรปให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งเวียดนามมีความพยายามที่จะปฏิบัติตามกฎหมายการทำประมง โดยการสร้างแผนการทำงานเพื่อป้องกัน, ลดการจับกุมการทำประมงที่ผิดกฎหมาย สอดคล้องกับบริษัทเวียดนามจำนวน 62 ราย ที่มีความมุ่งมั่นในการส่งออกอาหารทะเล ตามกฎหมายด้านการประมงที่กำหนดไว้

โดยเวียดนามหวังว่า คณะกรรมาธิการยุโรปจะยกเลิกโทษ “ใบเหลือง” และเปลี่ยนเป็น “กรีนการ์ด” ภายในเดือนเมษายน ของปี 2018 ซึ่งเวียดนามตั้งเป้าที่จะส่งอาหารทะเลให้ได้มูลค่า 9 พันล้านเหรียญฯ สหรัฐ

ทั้งนี้ ในปี 2017 เวียดนามสามารถผลิตอาหารทะเลได้มากกว่า 7.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับปี 2016 โดยผลผลิต 3.4 ล้านตัน มาจากการจับในทะเล และ มากกว่า 3.8 ล้านตันมากจากการเพาะเลี้ยง

แสดงความคิดเห็น