เมียนมายกระดับการค้าชายแดนกับจีน

เมียนมาพยายามสร้างความสัมพันธ์การค้าผ่านประตูการค้าชายแดนชินฉ่วยโอ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นการค้าระหว่างสองประเทศ

ประตูการค้าชายแดนชินฉ่วยโอ ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการค้าของเมียนมา โดยตั้งอยู่ในรัฐฉานทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นประตูการค้าชายแดนที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ

ที่ผ่านมา นักธุรกิจท้องถิ่นเรียกร้องให้รัฐบาลเมียนมาอนุญาตให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างเมียนมา และจีน โดยไม่จำเป็นต้องใช้วีซ่า, พาสปอร์ต รวมถึงเอกสารอื่นๆ ซึ่งหากทำได้ คาดการณ์ว่าจะช่วยให้การค้าชายแดนจะมีการเติบโตในอัตราที่สูง หากประตูการค้าชายแดนชินฉ่วยโอถูกยอมรับให้เป็นประตูเชื่อมโยงระหว่างเมียนมาและจีน

ทั้งนี้ ประตูการค้าชายแดนชินฉ่วยโอมีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปีงบประมาณ 2013 -2014  โดยล่าสุดในปี 2016-2017 มีการใช้งบประมาณถึง 537 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และในปี 2017-2018 จะมีงบประมาณจำนวน 640 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในพื้นที่ดังกล่าว

สำหรับสินค้าส่งออกสำคัญของเมียนมาไปยังจีน ประกอบด้วยเมล็ดถั่ว, ข้าวโพด, เมล็ดงา, ข้าว, ยางพารา, ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ, น้ำตาล และอ้อย ขณะที่สินค้าจากจีนที่นำเข้าผ่านประตูการค้าชายแดนชินฉ่วยโอ ประกอบด้วยปุ๋ย, วัสดุก่อสร้าง และเครื่องอุปโภคบริโภค

ทั้งนี้ สถิติของกระทรวงพาณิชย์เมียนมา พบว่าการค้าระดับทวิภาคีระหว่างเมียนมาและจีน มีมูลค่า 10.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีงบประมาณ 2016 – 2017

แสดงความคิดเห็น