ตอบ 5 คำถามนี้ไม่ได้ก็อย่าทำธุรกิจเลย

รวม 5 คำถามจาก ปีเตอร์ เอฟ. ดรัคเกอร์ ที่คุณควรตอบตัวเองให้ได้ก่อนที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเอง

Highlight:

  • ควรกำหนดภารกิจขององค์กรหรือธุรกิจของคุณเสียก่อน
  • จากนั้นระบุว่าใครคือกลุ่มคนที่พึงพอใจเมื่อคุณบรรลุวัตถุประสงค์จากการทำภารกิจนั้น
  • และต้องตอบคำถามให้ได้ว่าอะไรที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายข้างบนพึงพอใจมากที่สุด
  • นอกจากนี้เมื่อดำเนินธุรกิจไปได้แล้ว อย่าลืมดูผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามที่หวังหรือไม่ ถ้าไม่ จะได้แก้ไขทัน
  • ที่สำคัญต้องกำหนดกลยุทธ์ดำเนินงานให้ชัดเจน

Peter Drucker’s Five Most Important Questions หรือ ตอบ 5 คำถามนี้ไม่ได้ก็อย่าทำธุรกิจเลย เป็นหนังสือที่เอาแนวคิดมากจาก ปีเตอร์ เอฟ. ดรัคเกอร์ ที่ปรึกษาด้านการจัดการมือฉมัง ซึ่งแน่นอนว่าในหนังสือเล่มนี้จะเกี่ยวกับคำถาม 5 ข้อที่ผู้ประกอบการควรรู้ก่อนเริ่มต้นธุรกิจเป็นของตนเอง ซึ่งวันนี้ทางเรา Bangkok Bank Sme ก็ได้รวบรวมคำถามทั้ง 5 ข้อไว้แล้วข้างล่างนี้

  1. ภารกิจขององค์กรคืออะไร

คำว่า ภารกิจ ในที่นี้คือวัตถุประสงค์และเหตุผลที่องค์กรดำรงอยู่ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้คนอื่นๆ มีชีวิตที่ดีขึ้น โดยในหนังสือเล่มนี้ก็ได้ให้หลักของการกำหนดภารกิจไว้ว่า ต้องชัดเจน สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้จริง ไม่ทำให้เจ้าของธุรกิจเดือดร้อน และมีความสุขระหว่างทำภารกิจนั้น

  1. ใครคือกลุ่มเป้าหมายขององค์กร

หลังจากที่เรากำหนดภารกิจแล้ว ต่อมาก็ต้องรู้ด้วยว่า “ใครคือคนที่พึงพอใจเมื่อองค์กรของเราบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้” โดยกลุ่มเป้าหมายนี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายหลัก ซึ่งเป็นลูกค้าส่วนใหญ่ของธุรกิจเรา  และ กลุ่มเป้าหมายสนับสนุน ที่เป็นกลุ่มคนที่ช่วยให้ภารกิจของเราประสบความสำเร็จ ทั้งนี้การกำหนดกลุ่มเป้าหมายจะส่งผลต่อปัจจัยอื่นๆ ในเวลาต่อมา ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบสินค้า การเลือกสื่อในการประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

  1. อะไรที่จะทำให้กลุ่มเป้าหมายของเราพึงพอใจ

ข้อนี้อาจเป็นคำถามที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ค่อยใช้กัน ถึงแม้มันจะเป็นคำถามที่สำคัญที่สุดก็ตาม บางองค์กรจะมุ่งไปที่แผนงานเพียงอย่างเดียวว่าทำตามแผน A, B, C ที่หัวหน้าองค์กรวางไว้หรือไม่ ซึ่งบางทีก็ไม่ได้สอดคล้องกับสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายให้ความสำคัญ จึงส่งผลให้ธุรกิจนั้นไปไม่รอดในที่สุด วิธีแก้ก็คือเราต้องลงไปสำรวจว่าอะไรที่ทำให้พวกเขาพึงพอใจ และทำไมเขาถึงพึงพอใจกับสิ่งนั้น ที่สำคัญอย่าทึกทักเอาเองเด็ดขาด

  1. ผลการดำเนินงานขององค์กรเป็นยังไง

หลังจากที่รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายพึงพอใจกับอะไรแล้ว แน่นอนว่าต่อมาองค์กรจะวางแผนงานทำทุกอย่างให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น แต่การวางแผนที่ดีจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบ คอยเช็คผลการดำเนินงานอยู่เป็นระยะ หากเกิดกรณีที่ผิดพลาดจะได้แก้ไขได้ทันท่วงที

  1. องค์กรมีกลยุทธ์ในการดำเนินงานอย่างไร

แผนกลยุทธ์ ในข้อนี้ประกอบไปด้วยภารกิจองค์กร วิสัยทัศน์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดำเนินงาน งบประมาณ และแนวทางการประเมิน ซึ่งสิ่งที่ยากที่สุดในการวางแผนกลยุทธ์คือการทำให้ทุกคนเห็นพ้องต้องกันในเรื่องเป้าหมายขององค์กร โดยการกำหนดเป้าหมายที่ดีนั้นต้องมีความท้าทาย และมีจำนวนไม่มากเกินไป (ไม่ควรเกิน 5 เป้าหมาย)

สำหรับการวางแผนนั้น ในหนังสือเล่มนี้ก็ได้แนะนำว่า ควรอิงตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนดหรือภารกิจขององค์กรเป็นหลัก จากนั้นก็ถ่ายทอดออกมาเป็นแนวทางที่จะนำไปสู่เป้าหมายนั้น

ทั้งนี้ภายในหนังสือ ตอบ 5 คำถามนี้ไม่ได้ก็อย่าทำธุรกิจเลย ยังมีแนวคิดของนักการตลาดคนอื่นๆ ที่มีต่อคำถามทั้ง 5 ข้อนี้อีกด้วย ซึ่งหากใครสนใจก็สามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

แสดงความคิดเห็น