กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จัดโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2561 โดยเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดดังประกาศ พพ. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 2561

 

 

 

 

โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารขอรับการสนับสนุนฯ ดังต่อไปนี้

  • ประกาศหลักเกณฑ์รับสมัครอบแห้ง 61 (https://goo.gl/A8Q2oy)
  • หนังสือขอสมัครเข้าร่วมโครงการปี 2561 (PDF) (https://goo.gl/fBGzrL)
  • หนังสือขอสมัครเข้าร่วมโครงการปี 2561 (Word) (https://goo.gl/xNaqXh)
  • ใบมอบอำนาจ (PDF) (https://goo.gl/MKj8Re)
  • ใบมอบอำนาจ (Word) (https://goo.gl/fQhfg9)
  • แบบขอรับการสนับสนุนปี 2561 (Excel) (https://goo.gl/ooqGur)
  • คู่มือและคำแนะนำในการเตรียมเอกสารประกอบการสมัครปี 2561 (https://goo.gl/CqvNiM)

ผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่ : สำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) :

โทรศัพท์ 0-22230021 ถึง 9 ต่อ 1481, 1482

สอบถามข้อมูลการใช้งานระบบอบแห้ง www.solardryerdede.com

 

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น