ฟิลิปปินส์ยังครองตลาดการขายรถยนต์ให้กับประเทศอาเซียน

ตามรายงานของสมาพันธ์ยานยนต์อาเซียน พบว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ของฟิลิปปินส์ ยังคงเป็นตลาดที่มีการเติบโตรวดเร็วที่สุดในอาเซียน

รายงานของสมาพันธ์ยานยนต์อาเซียน เปิดเผยข้อมูลยอดการขายรถยนต์ตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2017 พบว่ายอดการขายรถยนต์ของฟิลิปปินส์มีการขยายตัวร้อยละ 16.8 ตามมาด้วยไทย ที่ขยายตัวร้อยละ 12.5, อินโดนีเซีย ขยายตัวร้อยละ 2, มาเลเซีย ขยายตัวร้อยละ 1.3 และสิงคโปร์ ขยายตัวร้อยละ 1 ขณะที่ยอดการขายรถยนต์ของเวียดนาม และบรูไน กลับลดลงร้อยละ 6.6 และ 10.7 ตามลำดับ

เช่นเดียวกับยอดการผลิตรถยนต์ในประเทศที่ขยายตัวร้อยละ 23.1 ในปี 2017 โดยรัฐบาลฟิลิปปินส์ ภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม ได้อำนวยความสะดวก เพื่อเพิ่มการผลิตรถยนต์ในท้องถิ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการฟื้นฟูกระบวนการผลิต

สำหรับยอดการขายรถยนต์ของ 8 ประเทศ ประกอบด้วย ฟิลิปปินส์, ไทย, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์, เมียนมา, บรูไน, เวียดนาม และมาเลเซีย เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2017 โดยฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ตลาดรถจักรยานยนต์เติบโตรวดเร็วที่สุดในภูมิภาคอาเซียน หลังสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายนของปี 2017 ซึ่งยอดการจำหน่ายขยายตัว ร้อยละ 14.9 ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2017 ตามมาด้วยสิงคโปร์ และมาเลเซีย ที่มีการขยายตัวร้อยละ 11.8 และ 10.9 ตามลำดับ

แสดงความคิดเห็น