มาเลเซียคาดความเชื่อมั่นของนักธุรกิจจะดีขึ้นในไตรมาสแรก

บริษัท D and B หนึ่งในผู้ให้บริการข้อมูลทางธุรกิจชื่อดัง ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นทางธุรกิจในเรื่องความเชื่อมั่นทางธุรกิจของมาเลเซีย พบว่านักธุรกิจส่วนใหญ่ของมาเลเซีย มีความเชื่อมั่นว่าธุรกิจมาเลเซียจะปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสที่ 1 ของปี 2018

ผลสำรวจของ D and B พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของมาเลเซียในไตรมาสที่ 1 ของปี 2018 อยู่ที่ร้อยละ 7.25 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 4 ของปี 2017 ที่มีความเชื่อมั่นทางธุรกิจอยู่ที่ร้อยละ 5.52

Mr. Audrey Chia ซีอีโอ D and B กล่าวว่า ภาคส่วนบริการ และการขนส่งมีแนวโน้มค่อนข้างดี เช่นเดียวกับภาคการก่อสร้างที่มีทิศทางบวก ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2018 โดยเฉพาะในกลุ่มบริษัทที่จะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 ในปี 2018 ซึ่งการสำรวจในครั้งนี้ ยังพบว่าบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องจักร และอุปกรณ์ จะเป็นกุญแจสำคัญในการเข้ามามีบทบาทการลงทุนของปี 2018 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40 ตามมาด้วยธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 28 และธุรกิจเกี่ยวกับกายกระดับทักษะพนักงาน คิดเป็นร้อยละ 12

“เราคาดการณ์ว่าธุรกิจของชาวมาเลเซีย จะเติบโตในเรื่องการลงทุน สามารถขยายตลาดออกไปได้ในปี 2018 โดยเฉพาะภาคธุรกิจบริการ และการขนส่งที่จะได้รับประโยชน์จากภาคเอกชนที่มีความแข็งแกร่ง รวมถึงความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐานของมาเลเซียที่ถูกพัฒนาโดยรัฐบาล” Mr. Audrey กล่าว

แสดงความคิดเห็น