สิงคโปร์พร้อมเป็น “ประตู” เชื่อมโยงการลงทุนระหว่างอาเซียน และอินเดีย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม สิงคโปร์ ตั้งเป้าให้ประเทศเป็น “ประตู” เชื่อมโยงการลงทุนระหว่างธุรกิจในอาเซียน และอินเดีย

Mr Iswaran รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า และอุตสาหกรรม สิงคโปร์ กล่าวว่า จากอดีตสิงคโปร์มีประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับอินเดีย ตลอดจนประเทศเพื่อนบ้านที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน ด้วยความเชื่อมโยงดังกล่าวสิงคโปร์พร้อมที่จะรับบทบาทในการเป็น “ประตูการค้า” ให้กับนักธุรกิจอินเดียที่มีความสนใจอยากเข้ามาลงทุนในภูมิภาคอาเซียน เช่นเดียวกับนักธุรกิจอาเซียนที่อยากเข้าไปลงทุนในอินเดีย

“ทั้งอาเซียน และอินเดียมีความมั่นคงในเรื่องเศรษฐกิจและประชากร ซึ่งเป็นโอกาสของนักธุรกิจที่จะเข้าไปลงทุน และขยายตลาด โดยสิงคโปร์พร้อมที่จะสนับสนุนการสร้างความร่วมมือระหว่างสองภูมิภาคนี้” Mr. Iswaran กล่าว

Mr. Iswaran แนะนำว่า การเข้าไปลงทุนในอินเดียและภูมิภาคอาเซียน ควรมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน, การทำสตาร์ทอัพ, อีคอมเมิร์ซ และเศรษฐกิจดิจิทัล โดยในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานทั้งสองภูมิภาคมีความต้องการคล้ายคลึงกัน คือโครงการต่างๆ ที่มีวิวัฒนาการความก้าวหน้า เช่นเดียวกับสตาร์ทอัพ ที่สองภูมิภาคดังกล่าวมีความต้องการขยายตลาดไปในต่างแดน เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

“เหล่านี้คือโอกาสของผู้ประกอบการ SME ที่จะเข้าถึงตลาดใหม่ๆ ที่ไกลออกไป โดยการเชื่อมต่อแบบดิจิทัล นั่นหมายความว่า ถึงเวลาแล้วที่ผู้ประกอบการจะได้แสดงศักยภาพที่มีอยู่ออกมา” Mr. Iswaran กล่าว

แสดงความคิดเห็น