กระทรวงอุตสาหกรรม คาดปี 61 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมจะขยายตัว 1.5-2.5 %

กระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งเป้าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในปี 2561 จะขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 – 2.5 โดยการเปลี่ยนเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 จะช่วยส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมคาดการณ์ว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในปี 2561 จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 – 2.5 โดยอุตสาหกรรมที่จะมีการเติบโต ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารมีแนวโน้มจะขยายตัว ร้อยละ 3-4, อุตสาหกรรมไฟฟ้า จะขยายตัวร้อยละ 3 และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จะขยายตัวร้อยละ 7

“สาเหตุที่คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์จะขยายตัวสูงนั้น มาจากความต้องการใช้ IC ซึ่งเป็นชิ้นส่วนสำคัญของสินค้าประเภทเทคโนโลยีสูง ส่วนอุตสาหกรรมที่สำคัญอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ คาดการณ์ว่าจะมีการผลิตรถยนต์ถึง 2 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2.56” นายพสุ กล่าว

นายพสุ กล่าวต่อว่า การเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 จะเป็นการเน้นใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แทนที่การใช้แรงงาน อย่างไรก็ตาม การสำรวจความต้องการแรงงานในกลุ่ม 10 อุตสาหกรรม S-Curve ของปี 2560-2564 พบว่า มีต้องการแรงงานเฉลี่ย 69,242 คนต่อปี โดยอุตสาหกรรมที่ต้องการแรงงานมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว, อุตสาหกรรมการแปรรูป และอุตสาหกรรมดิจิตอล

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ก็ได้คาดการณ์เศรษฐกิจปี 2561 ว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.4-4.6 โดยมีปัจจัยมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลก รวมถึงการส่งออกที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

แสดงความคิดเห็น