ธนาคารแห่งชาติกัมพูชา เชื่อเศรษฐกิจในปี 2018 จะเติบโต 6.9%

ตามรายงานของธนาคารแห่งชาติกัมพูชา คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะเติบโตร้อยละ 6.9 ในปีนี้ ซึ่งมาจากการกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว, การก่อสร้าง และเสื้อผ้า

ธนาคารแห่งชาติกัมพูชา ได้จัดทำรายงานในหัวข้อ “เศรษฐกิจมหภาคการเงินในปี 2017 และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในปี 2018” พบว่า หน่วยงานทางด้านการเงินต่างๆ ได้มีการคาดการณ์อนาคตเศรษฐกิจกัมพูชาในปี 2018 ที่คล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะเป็นธนาคารโลก (World Bank) ที่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะเติบโตร้อยละ 6.9, กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ที่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะเติบโตร้อยละ 6.8 และธนาคารพัฒนาเอเชีย ที่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะเติบโตร้อยละ 7.1

จากรายงานยังมีการวิเคราะห์ว่า การเติบโตอย่างแข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะช่วยสนับสนุนการลงทุน, การส่งออก, และการท่องเที่ยวของกัมพูชาให้เติบโต ขณะที่การส่งออกเสื้อผ้าจะได้รับการสนับสนุนจากความต้องการสินค้าในตลาดยุโรปและสหรัฐฯ รวมถึงการเพิ่มตลาดการส่งออกไปสู่ญี่ปุ่นและแคนาดา ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพาตลาดเพียงไม่กี่แห่ง

ด้าน Ms. Yong Sarah Zhou ตัวแทนจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) กล่าวว่า การเติบโตของเศรษฐกิจของกัมพูชาอยู่ในระดับที่น่าพอใจในปีที่ผ่านมา ซึ่งมาจากเสถียรภาพทางเศรษฐกิจระดับมหภาคที่มีความมั่นคง และการเป็นศูนย์กลางการผลิตของประเทศต่างๆ

“แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชา ยังคงเป็นไปในทิศทางบวก โดยโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้น จะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจประมาณร้อยละ 7 ในปี 2018” Ms. Yong กล่าว

ตัวแทนจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) กล่าวต่อว่า กัมพูชาจำเป็นต้องเร่งดำเนินการปฏิรูปโครงสร้าง เพื่อรองรับการกระจายสินค้าในอนาคต, การแข่งขันในตลาดโลก ตลอดจนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น โดยที่ผ่านมาเราได้มีการเรียกร้องทางการกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงเศรษฐกิจในระดับมหภาคที่อาจเกิดขึ้น

“การปฏิรูปยังคงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับกัมพูชา ที่จะทำให้ระบบเศรษฐกิจมีความแข็งแกร่ง และสร้างความยั่งยืนต่อการค้าของประเทศต่อไป” Ms. Yong กล่าว

แสดงความคิดเห็น