เวียดนามคาดปี 2018 จะเป็นปีที่สดใสของอุตสาหกรรมเสื้อผ้า

เวียดนาม คาดการณ์ว่าการส่งออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในปี 2018 จะมีมูลค่า 33.5 – 34 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เติบโตร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

รายงานของ สมาคมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของเวียดนาม (VTAA) เปิดเผยว่า ในปี 2017 อุตสาหกรรมเสื้อผ้าของเวียดนาม ประสบความสำเร็จในการทำตามเป้าหมายความท้าทายต่างๆ รวมถึงดำเนินการสร้างความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ต่างประเทศ โดยในปี 2018 นี้ การส่งออกสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่มของเวียดนาม จะมีตลาดที่สำคัญอยู่ที่สหรัฐฯ, ประเทศในสหภาพยุโรป, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้ และรัสเซีย ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเติบโตร้อยละ 7.2, 9.23, 6.1, 11.8 และ 56 ตามลำดับ

อีกทั้ง การส่งออกในภาคส่วนอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม ของเวียดนามมีอัตราการเติบโตที่สูง เมื่อเปรียบเทียบกับการส่งออกของประเทศอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นจีน, อินเดีย, บังกลาเทศ, ตุรกี และอินโดนีเซีย

Mr. Truong Van Cam รองประธานสมาคมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่มเวียดนาม (VTAA) กล่าวว่า บริษัทเสื้อผ้าภายในประเทศ จะต้องมีความพร้อมสำหรับการแข่งขันกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม ไม่ว่าจะเป็นเมียนมา, กัมพูชา และบังกลาเทศ ทั้งในเรื่องภาษี, การขนส่งสินค้า รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านศุลกากร

“เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเติบโตของอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่มในปี 2018 ทางสมาคมแนะนำผู้ทำธุรกิจเสื้อผ้าจำเป็นต้องปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด, มีการขยายตลาด กระจายสินค้าครอบคลุมให้ครอบคลุมภายในประเทศ” Mr. Truong กล่าว

ด้าน Mr. Le Tien Truong ผู้อำนวยการกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่มเวียดนาม (Vinatex) ให้คำแนะนำแก่ผู้ทำธุรกิจเสื้อผ้าท้องถิ่นว่า ควรให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อสร้างแรงจูงใจ ความแปลกใหม่ให้เกิดการลงทุน รวมถึงสร้างเครือข่ายในอุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงกัน

แสดงความคิดเห็น