เวียดนามเตรียมปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนให้ดียิ่งขึ้น

กระทรวงการวางแผนและการลงทุนเวียดนาม เสนอให้รัฐบาลเร่งดำเนินการปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนในปี 2018 เพื่อดึงดูดนักธุรกิจให้เข้ามาลงทุนมากยิ่งขึ้น

กระทรวงการวางแผนและการลงทุนเวียดนาม เปิดเผยข้อมูลว่า การจัดอันดับประเทศที่ง่ายต่อการทำธุรกิจ เวียดนามถือได้ว่ามีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงเวลา 4 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามเวียดนามยังขาดการพัฒนาที่มีความยั่งยืน โดยดัชนีในด้านคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐาน, ความสะดวกในการเริ่มต้นทำธุรกิจ มีการปรับตัวในอัตราที่ไม่สูงมากนัก ซึ่งในปี 2018 รัฐบาลเวียดนามเตรียมออกมาตรการ เพื่อยกระดับดัชนีต่างๆ ให้ดีขึ้น รวมถึงเพิ่มความท้าทายในการพัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว, โลจิสติกส์ และเพิ่มทักษะการทำงานให้กับแรงงาน

นอกจากนี้ ตามรายงานของสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม (VCCI) คาดการณ์ว่าจะมีการปฏิรูปด้านการบริหารเกี่ยวกับภาษี, ศุลกากร และการเข้าถึงที่ดิน ตลอดจนการลดขั้นตอนในการทำธุรกิจที่ไม่จำเป็นออกไป เพื่อเป็นการลดเวลา อำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจ

โดยธุรกิจต่างๆ ในเวียดนามจะถูกสนับสนุนจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องและมีการเริ่มต้นธุรกิจที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งทางรัฐบาลเวียดนามหวังว่าการปฏิรูปในครั้งนี้จะสร้างความเท่าเทียมให้กับบริษัทต่างๆ ในการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบ, ลดต้นทุน และสร้างโอกาสให้กับธุรกิจ

ทั้งนี้ ในปี 2017 ธนาคารโลกได้จัดอันดับประเทศที่ง่ายต่อการทำธุรกิจ ซึ่งพบว่าเวียดนามถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 68 จากทั้งหมด 190 ประเทศ

 

แสดงความคิดเห็น