กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าสร้าง ‘คลังข้อมูลธุรกิจ’ เชื่อมพันธมิตรนิติบุคคล

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าสร้าง ‘คลังข้อมูลธุรกิจ’ เชื่อมพันธมิตรนิติบุคคล

คุณกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้พัฒนา “คลังข้อมูลธุรกิจ” เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลของนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย เพื่อรวบรวมข้อมูล เป็นเหมือนสมุดหน้าเหลืองแบบอิเล็กทรอนิกส์ของภาคธุรกิจที่จะรวบรวมและให้บริการข้อมูลการประกอบธุรกิจ สถานที่ตั้ง สถานภาพ และสถานะการดำเนินธุรกิจของนิติบุคคล รวมถึงการค้นหาคู่ค้าทางธุรกิจ โดยผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป

อธิบดี กล่าวต่อว่า “ปัจจุบันกรมฯ ได้เปิดให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นิติบุคคลควบคู่ไปกับการให้บริการจดทะเบียนแบบ walk-in ซึ่งการจดทะเบียนในรูปแบบเอกสารพบว่า การแจ้งข้อมูลนิติบุคคลบางส่วนยังไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะรายละเอียดเรื่องหมายเลขโทรศัพท์ Website ทางการค้า หรืออีเมล์เพื่อติดต่อกับนิติบุคคล ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใน การติดต่อเจรจาธุรกิจ  ซึ่งจะสร้างโอกาสอย่างมากในการให้คู่ค้าหรือลูกค้าเป้าหมายได้เข้าถึงนิติบุคคล ทำให้เกิดการขยายตัวทางธุรกิจ เชื่อมโยงการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและอาจก้าวไปถึงระดับสากล อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการมีตัวตนของนิติบุคคล เพิ่มความน่าเชื่อถือในการร่วมดำเนินธุรกิจ”

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงขอความร่วมมือจากนิติบุคคลที่ยังไม่ได้แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ website ทางการค้า หรืออีเมล์ รวมถึงธุรกิจที่กำลังจะจดทะเบียนฯ ให้ระบุข้อมูลการติดต่อให้ครบถ้วน และหากมีการเปลี่ยนแปลงขอให้แจ้งต่อนายทะเบียนเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย เพื่อเป็นการร่วมกันสร้างฐานข้อมูลธุรกิจของประเทศไทยให้มีความสมบูรณ์ ช่วยให้ภาคธุรกิจไทยสามารถค้นหาข้อมูลและจับคู่ทางธุรกิจได้โดยง่าย สะดวกมากยิ่งขึ้น ส่งผลต่อการสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้มีการเติบโตและแข็งแรง”

สามารถสืบค้นข้อมูลได้ทาง www.dbd.go.th และ Application DBD e-Service ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง IOS และ android

 

แสดงความคิดเห็น