สิงคโปร์คาดอุตสาหกรรมการบินและอวกาศจะเพิ่มงาน 1,000 ตำแหน่ง

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสิงคโปร์ คาดการณ์ว่าภายในปี 2020 อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ จะกลายเป็นอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศและเกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นถึง 1,000 ตำแหน่ง

กลยุทธ์ภายใต้แผนงานใหม่จะช่วยให้อุตสาหกรรมสามารถเพิ่มมูลค่าทางการผลิต จำนวน 4 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ภายในปี 2020 โดยมูลค่าทางการผลิตในที่นี้ หมายถึงผลผลิตสุทธิของอุตสาหกรรม หลังจากคำนวณการเพิ่มผลิตทั้งหมด  และการลบปัจจัยการผลิตขั้นกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสิงคโปร์ (EDB) เปิดเผยว่าอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ คือภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสิงคโปร์ให้เติบโต โดยสถิติที่ผ่านมาพบว่ามีการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 7 ในช่วงระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ซึ่งในปี 2016 เกิดการจ้างงานจำนวน 21,000 ตำแหน่ง และในอนาคตยังมั่นใจว่าอุตสาหกรรมการบินและอวกาศจะมีศักยภาพเติบโตได้ดีในอนาคตข้างหน้า เนื่องจากต่อไปทวีปเอเชียจะกลายเป็นศูนย์กลางทางการบินที่ใหญ่ที่สุดในโลก และได้คาดการณ์ว่าภายในปี 2020 อุตสาหกรรมการบินและอวกาศจะเป็นอุตสาหกรรมสำคัญของสิงคโปร์ที่จะเกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นถึง 1,000 ตำแหน่ง

Mr. Iswaran รัฐมนตรีกระทรวงการค้าและยุติธรรม กล่าวว่า การเปิดตัวถึงการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมใหม่ ได้ระบุถึงสามประเด็นสำคัญของการมุ่งเน้นในแผนงาน ประกอบด้วยการดำเนินงานที่เป็นเลิศ, การผลักดันนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ และเพิ่มทักษะการทำงานให้กับชาวสิงคโปร์

“การเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมของรัฐบาล จะสนับสนุนให้บริษัทเกิดการลงทุน โดยการนำระบบการทำงานแบบอัตโนมัติเข้ามาปรับใช้ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของพวกเขา ” Mr Iswaran กล่าว

แสดงความคิดเห็น