ส่งออกไทยเติบโต 9.9 % ในปี 2560

พาณิชย์เผยตัวเลขการส่งออกในปี 2560 พบว่าเติบโตร้อยละ 9.9 ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขที่สูงสุดในรอบ 6 ปี

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กล่าวว่า การส่งออกของไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา โดยการส่งออกในเดือนธันวาคม 2560 พบว่ามีการเติบโตร้อยละ 8.6 คิดเป็นมูลค่า 19,741 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่การนำเข้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.6 คิดเป็นมูลค่า 20,019 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

“ภาพรวมการส่งออกในปี 2560 ที่การส่งออกเติบโตร้อยละ 9.9 แสดงให้เห็นถึงการเติบโตสูงสุดในรอบ 6 ปี ซึ่งมีมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่มีมูลค่าถึง 236,694 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเกินดุลการค้า 278 ล้านดอลลาร์สหรัฐ” นางสาวพิมพ์ชนก กล่าว

นางสาวพิมพ์ชนก กล่าวต่อว่าการส่งออกที่มีการเติบโตสูงขึ้น มาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า รวมถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดี และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรซึ่งเป็นที่ต้องการในตลาดโลก เช่นผลิตภัณฑ์ยาง ที่มีมูลค่า 921 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 60.4

“การส่งออกข้าวในปีนี้มีมูลค่า 549 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 11 อย่างไรก็ตามมีเพียงน้ำตาล และกุ้งแช่แข็งเท่านั้นที่พบว่ามีการส่งออกลดลง เนื่องจากราคาในตลาดโลกลดลง อีกทั้งผลกระทบจากโรคระบาดจึงทำให้ปริมาณกุ้งมีจำนวนน้อย” นางสาวพิมพ์ชนก กล่าว

ทั้งนี้ ในปี 2561 คาดการณ์ว่าส่งออกไทยจะขยายตัวร้อยละ 5-7 และในส่วนของภาคเศรษฐกิจไทยคาดการณ์ว่าจะขยายตัวร้อยละ 4

แสดงความคิดเห็น