จีนร่วมมือกัมพูชาตั้งศูนย์วิจัยขยายตลาดสินค้าเกษตร

จีนเผยแผนงานการสร้างศูนย์วิจัยทางการเกษตรในกัมพูชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสินค้า และบรรจุภัณฑ์สินค้าทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็น ผัก ผลไม้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากลที่ตั้งเอาไว้

Mr. Hean Vanhan อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกัมพูชา กล่าวว่า ศูนย์วิจัยทางการเกษตรที่กำลังจะเกิดขึ้น ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ศูนย์มัลติฟังก์ชั่น” โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือการยกระดับคุณภาพสินค้าทางการเกษตรให้กับผู้ประกอบการชาวกัมพูชา ตามความต้องการในตลาดโลก ซึ่งตามข้อตกลงบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร กับตัวแทนจากบริษัทจีน มีรายละเอียดที่สำคัญว่าบริษัทจากจีนจะมุ่งเน้นในเรื่องการส่งเสริมคุณภาพของผัก ผลไม้ท้องถิ่นในกัมพูชา เพื่อรองรับความต้องการสินค้าของตลาดภายในประเทศ และต่างประเทศ ผ่านศูนย์วิจัยทางการเกษตร

“บริษัทจะทำการวิจัยในเรื่องผัก ผลไม้ ที่ได้รับความนิยมในตลาดท้องถิ่น และตลาดต่างประเทศของกัมพูชา โดยเน้นพื้นที่ทางการเกษตรที่มีคุณภาพ พร้อมต่อการส่งออก ซึ่งจะมีการตรวจสอบสินค้าทุกชนิดว่าเป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยหรือไม่” Mr. Hean กล่าว

Mr. Hean กล่าวต่อว่า เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรกัมพูชาจะทำงานร่วมกับศูนย์วิจัยทางการเกษตรที่เกิดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับสินค้า และบรรจุภัณฑ์ สามารถขยายตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“เราอยากขยายตลาดการส่งออก โดยเฉพาะมะม่วง ที่มองตลาดใหม่ เช่น เกาหลีใต้ และจีน ซึ่งเป็นประเทศที่มีความเข้มงวด ให้ความสำคัญในด้านสุขอนามัยเป็นอย่างมาก” Mr. Hean กล่าว

ทั้งนี้ รัฐบาลกัมพูชาได้ให้ความสำคัญกับสถานประกอบการ เพื่อเข้มงวดในการควบคุมกระบวนการผลิตสินค้าทางการเกษตรให้มีคุณภาพ ก่อนการส่งออกไปต่างประเทศ

แสดงความคิดเห็น