เที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัดลดหย่อนภาษี ได้เฮทั้งเอสเอ็มอีและบุคคลธรรมดา

เป็นที่ทราบกันดีจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบมาตรการภาษี เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว และการจัดอบรมในจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองจำนวน 55 จังหวัด ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีระยะเวลาเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 โดยรายละเอียดสำคัญของมาตรการนี้อยู่ที่นักท่องเที่ยวสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวในเมืองรองมาคิดเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการลดหย่อนภาษีได้ตามจริง ซึ่งสามารถลดหย่อนสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

บทความนี้ Bangkokbanksme.com จะพาผู้อ่านไปทำความเข้าใจกับมาตรการลดหย่อนภาษีของรัฐบาล ว่ามีจังหวัดอะไรบ้างที่เป็นเมืองรอง, ค่าใช้จ่ายอะไรที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้บ้าง และต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง คำถามเหล่านี้ สามารถหาคำตอบได้ที่นี่ครับ

 

การออกมาตรการลดหย่อนภาษีของรัฐบาลในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรอง จำนวน 55 จังหวัดของประเทศไทย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการกระจายรายได้ของนักท่องเที่ยวสู่ท้องถิ่น และชนบทมากยิ่งขึ้น

 

นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปในจังหวัดเมืองรอง อาจเกิดข้อสงสัยว่าค่าใช้จ่ายที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้นั้นมีอะไรบ้าง คำตอบอยู่ที่นี่แล้วครับ สำหรับค่าใช้จ่ายที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษี ประกอบด้วย ค่าที่พัก (โรงแรม, รีสอร์ท และโฮมสเตย์), ค่าอาหาร, ค่าทัวร์, ค่าแพ็คเกจท่องเที่ยว โดยใช้หลักฐานแค่ใบเสร็จรับเงินเท่านั้น ไม่ต้องใช้ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบแต่อย่างใด

สำหรับนักท่องเที่ยวสามารถนำใบเสร็จรับเงิน มาคิดเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการลดหย่อนภาษีนั้น ต้องรวมกันแล้วไม่เกิน 15,000 บาท

เช่นเดียวกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคลที่มีการจัดอบรมสัมมนา สามารถนำมาหักรายจ่ายได้ 2 เท่า สำหรับค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าจัดงาน ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสัมมนา  เรียกได้ว่ามาตรการนี้ได้เฮ ทั้งบุคคลธรรมดา และ SME เลยทีเดียว

 

แสดงความคิดเห็น