คาดความเชื่อมั่นนักลงทุนไทยจะเพิ่มขึ้นในเดือนมี.ค.

การฟื้นตัวของระบบเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นของดัชนีในตลาดหุ้น รวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจะช่วยให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ได้เผยแพร่รายงานความเชื่อมั่นของนักลงทุน ซึ่งมีการคาดการณ์ถึงแนวโน้ม ทิศทางของตลาดหุ้นไทยในอีก 3 เดือนข้างหน้า โดยในเดือนมีนาคม 2561 ดัชนีจะอยู่ที่ 153.94 จุด เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.08 จากเดือนกุมภาพันธ์ โดยปัจจัยที่ทำให้ดัชนีปรับขึ้นมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ และมีการไหลเข้าของเงินทุนเป็นจำนวนมากในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะในเดือนธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งดัชนีเพิ่มขึ้นไปถึง 1,753.71

ดร.สันติ กีระนันทน์ ผู้แทนสภาธุรกิจตลาดทุนไทย กล่าวว่าดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้า จะปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งอยู่ในภาวะร้อนแรงเช่นเดียวดันเดือนก่อนหน้า โดยปัจจัยหนุนหลักมายังคงจากความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในประเทศที่มีการเติบโตต่อเนื่อง ตลอดจนนโยบายปฏิรูปภาษีที่ของสหรัฐฯ ที่จะมีผลบังคับใช้ปี 2561 ที่มีส่วนกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯ

“นโยบายด้านภาษีของสหรัฐฯ  ซึ่งคาดการณ์ว่าจะช่วยการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และเป็นปัจจัยบวกอีกประการหนึ่งให้กับดัชนีหุ้นไทย  ขณะเดียวกันกลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ จะปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับร้อนแรงอย่างมาก ส่วนกลุ่มสถาบันภายในประเทศ และกลุ่มนักลงทุนรายบุคคล จะปรับตัวลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ระดับร้อนแรงเช่นเดียวกับเดือนก่อนหน้า” ดร. สันติ กล่าว

แสดงความคิดเห็น