มาแรง! ธุรกิจในฟิลิปปินส์ต้องการคนที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี

ตามรายงานการสำรวจเรื่องเงินเดือนในประเทศจีนและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2561 จากบริษัทจัดหางานในกรุงลอนดอน ระบุว่าธุรกิจท้องถิ่นในฟิลิปปินส์จะมีการจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และอีคอมเมิร์ซมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต

Mr. Robert Walters ผู้จัดทำรายงานการสำรวจเรื่องเงินเดือนในประเทศจีน และประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2561 กล่าวว่าการเดินหน้าเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นวัตกรรมด้านไอทีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำธุรกิจ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ฟิลิปปินส์ต้องยกระดับบริษัทตัวเองให้ดูเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่องทักษะทางเทคโนโลยีที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำธุรกิจ

“ต่อไปผู้สมัครงานที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระดับสูง และมีประสบการณ์การทำงานระหว่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ซึ่งบริษัทในฟิลิปปินส์กำลังมองหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับโครงสร้างองค์กรเพื่อรับกับการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล” Mr. Robert กล่าว

Mr. Robert กล่าวต่อว่า นักศึกษาจบใหม่ในฟิลิปปินส์พร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายของตลาดแรงงานที่ต้องการผู้ที่มีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยี AI ซึ่งตนคิดว่าฟิลิปปินส์มีความพร้อมที่จะรับมือในเรื่องนี้ โดยการใช้คนรุ่นใหม่เป็นแรงขับเคลื่อน

“อัตราเงินเดือนจะมีการเติบโตใกล้เคียงกัน อยู่ที่ร้อยละ 20-40 ในปี 2018 อย่างไรก็ตาม เราคาดการณ์ว่ามีหลายบริษัทกำลังมองหาวิธีการควบคุมค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง” Mr. Robert กล่าว

ทั้งนี้ ความต้องการแรงงานที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและอีคอมเมิร์ซในฟิลิปปินส์ มีอยู่หลายภาคส่วนด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น การบัญชี, ธนาคาร, บริการทางการเงิน, ทรัพยากรมนุษย์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

แสดงความคิดเห็น