สินค้าเกษตรและประมงเวียดนามมีมูลค่าส่งออกกว่า 3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

การส่งออกสินค้าทางการเกษตรและประมงของเวียดนามในเดือนมกราคมมีมูลค่า 3.09 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 25.9% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา

ตามรายงานของกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทเวียดนาม เปิดเผยข้อมูลว่าการส่งออกสินค้าทางด้านการเกษตรมีมูลค่า 1.68 พันล้านสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.1 เมื่อเปรียบเทียบแบบปีต่อปี ขณะที่รายได้จากการส่งออกสินค้าทางการประมง และสินค้าจากป่าไม้มีมูลค่า 560 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 745 ล้านสหรัฐตามลำดับ

สำหรับในเดือนมกราคม เวียดนามมีการส่งออกข้าวจำนวน 524,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 249 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 56.5 โดยในปี 2018 การส่งออกข้าวของเวียดนามจะมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 451.9 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2016

ด้านการส่งออกกาแฟของเวียดนาม มีมูลค่า 338 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากการขาย 173,000 ตัน ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 เช่นเดียวกับการส่งออกยางพาราที่มีปริมาณ 181,000 ตัน สร้างมูลค่า 204 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้ การส่งออกผักและผลไม้ มีมูลค่า 321 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 37 เมื่อเปรียบเทีบกับช่วงเวลาเดียวของปีที่ผ่านมา

โดยภาพรวมของการส่งออกสินค้าทางการเกษตรและประมงของเวียดนามในเดือนมกราคม พบว่ามูลค่า 3.09 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 25.9% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา ขณะที่การนำเข้าสินค้าทางการเกษตรและประมงมีมูลค่า 2.78 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 48,1 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

แสดงความคิดเห็น