อุตสาหกรรมข้าวเมียนมาจัดเต็ม ตั้งเป้าเพิ่มการส่งออกเพิ่มขึ้น

ตามรายงานของแผนพัฒนา SME ของสหพันธ์ข้าวเมียนมา (MRF) พบว่าสมาพันธ์เตรียมปรับจำนวนการส่งออกข้าวระหว่างปี 2018 -2020 ให้เพิ่มมากขึ้น โดยแผนพัฒนานี้จะเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกระทรวงการคลัง และสหพันธ์ข้าวเมียนมา เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับข้าว

รัฐบาลเมียนมาตั้งเป้ากำหนดวงเงินสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับข้าวสำหรับให้กู้ยืมไว้ที่ 65,000 ล้านจ๊าต ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ส่วนด้วยกัน ประกอบด้วย 1)การผลิตเมล็ดพันธุ์ 2)การส่งออก 3)การร่วมทุนระหว่างบริษัท 4)ยกระดับเครื่องจักร 5)การจัดตั้งโรงสี  

เช่นเดียวกับสหพันธ์ข้าวเมียนมา (MRF) ที่เริ่มร่างแผนงานเกี่ยวกับการผลิตข้าว ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน, การจัดการ และประเด็นอื่นๆ ที่ผู้ประกอบการ SME ต้องประสบปัญหา โดยการดำเนินงานดังกล่าว คาดการณ์ว่าจะเริ่มดำเนินงานได้ในเดือนเมษายนนี้ ซึ่งตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนการส่งออกข้าวระหว่างปี 2018 -2020 ให้มากขึ้นกว่าเดิม

Mr. U Soe Tun รองประธานสหพันธ์ข้าวเมียนมา (MRF) กล่าวว่า อุตสาหกรรมข้าวของประเทศมีการเติบโตที่แข็งแกร่ง ซึ่งส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ โดยนอกเหนือจากในส่วนของการขอสินเชื่อ หรือกู้ยืมเงิน รัฐบาลเมียนมายังให้การสนับสนุนความทันสมัยทางเทคโนโลยีและช่องทางการเข้าถึงตลาดที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ด้าน Mr. U Nay Lin Zin กรรมการผู้จัดการโรงสีข้าวเมียนมา กล่าวว่า การมีตลาดส่งออกที่แข็งแกร่ง จะทำให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีความยั่งยืน ซึ่งการบริหารและการรวมกลุ่มของผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงอุตสาหกรรมข้าวจะสร้างความมั่นคงในเรื่องการส่งออกให้กับรัฐบาลเมียนมา

 

แสดงความคิดเห็น