พาณิชย์ยกระดับแฟรนไชส์ท้องถิ่น สร้างอาชีพให้ผู้มีรายได้น้อย

กระทรวงพาณิชย์ยกระดับแฟรนไชส์ท้องถิ่น สร้างอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ พร้อมปั้นให้ได้ตามหลักมาตรฐาน เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้มีรายได้น้อยนำไปประกอบอาชีพ

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าจากนโยบายที่รัฐบาลต้องการสร้างอาชีพให้กับผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 11.43 ล้านคน ทำให้ธุรกิจแฟรนไชส์กลายเป็นตัวเลือกลำดับต้นๆ ที่ผู้มีรายได้น้อยเลือกที่จะนำไปประกอบการอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเอง โดยเหตุผลที่ผู้มีรายได้น้อยเลือกนั้นมาจาก ธุรกิจ แฟรนไชส์ เป็นธุรกิจที่ง่ายต่อการเริ่มต้น มีความเสี่ยงน้อย และสามารถเลือกแพ็คเกจการลงทุนได้ตามความเหมาะสมของกำลังเงินที่มีอยู่ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้มีโครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ที่ได้รับความสนใจจากคนเมืองนำไปประกอบอาชีพเป็นจำนวนมาก

“กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับแฟรนไชส์สร้างอาชีพในส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจรากฐานของประเทศไทย โดยมอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งดำเนินการสร้างธุรกิจแฟรนไชส์ท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อให้มีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับคู่ค้าและลูกค้า” นายสนธิรัตน์ กล่าว

นายสนธิรัตน์ กล่าวต่อว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ตามสถานประกอบการในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อคอยเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาเชิงลึก ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้กับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งประกอบด้วย 7 หมวด ได้แก่ 1) การบริหารองค์กร 2) กลยุทธ์ 3) ลูกค้า 4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 5) บุคลากร 6) การปฏิบัติการ และ 7) ผลลัพธ์

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่ผ่านการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ จะได้รับประกาศเกียรติคุณจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมทั้งสิทธิประโยชน์จากกระทรวงพาณิชย์ เช่น โอกาสเข้าร่วมงานแสดงสินค้า หรืองานแสดงธุรกิจที่กระทรวงพาณิชย์จัดขึ้น, ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น