มัณฑะเลย์ทุ่มงบลงทุนอุตสาหกรรมกว่า 1.4 พันล้านจ๊าต

คณะกรรมการการลงทุนในเขตมัณฑะเลย์ อนุมัติเงินลงทุนกว่า 1.4 พันล้านจ๊าตสำหรับการลงทุนในพื้นที่ นับตั้งแต่กฎหมายการลงทุนผ่านการอนุมัติตั้งแต่เดือนตุลาคม 2016

Mr.U Thike Htoon ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุน และการบริหารบริษัทเมียนมา (DICA) กล่าวว่าการอนุมัติเงินลงทุนจำนวน 1.4 พันล้านจ๊าต ถือเป็นครั้งแรก หลังจากคณะกรรมาธิการลงทุนเมียนมา (MIC) ได้จัดตั้งคณะกรรมการการลงทุนภาครัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยการลงทุน ซึ่งการอนุมัติเงินลงทุนในครั้งนี้ ถือเป็นเงินทุนก้อนใหญ่อันดับสอง รองจากกรุงย่างกุ้งที่กลายเป็นศูนย์กลางธุรกิจของประเทศ

“มัณฑะเลย์มีมูลค่าการลงทุนเป็นอันดับสองรองจากย่างกุ้ง โดยจำนวนเงินลงทุนจากท้องถิ่น และชาวต่างชาติมีมูลค่ารวมมากกว่า 1.4 พันล้านจ๊าต ซึ่งแผนงานการลงทุนที่ได้รับอนุมัติ ประกอบด้วยโครงการอุตสาหกรรมจำนวน 2 โครงการ และโครงการด้านการเกษตร จำนวน 1 โครงการ ซึ่งดำเนินการลงทุนโดยบริษัทท้องถิ่น และบริษัทต่างชาติ” Mr.U Thike Htoon

Mr.U Thike Htoon กล่าวต่อว่า ปัจจุบันมีเงินทุนหลั่งไหลเข้ามาในเมียนมาเป็นจำนวนมาก หลังจากมีการประกาศใช้กฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการการลงทุนในทุกรัฐของภูมิภาค เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักลงทุนสามารถทำธุรกิจได้ทั่วประเทศ ดังนั้นในอนาคตเรามีแผนที่จะทบทวนโครงการอื่นๆ เพื่อดำเนินการอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมในเมียนมาที่รับความสนใจจากนักลงทุนต่างประเทศ คือภาคการเกษตร, ปศุสัตว์, การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, พลังงานทดแทน, โลจิสติกส์, การศึกษา และการดูแลสุขภาพ

แสดงความคิดเห็น