“สรรพากร” ดึง SME เข้าคอร์สติวทำบัญชีเดียว

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมได้ชี้แจงกับ ผู้ตรวจสอบบัญชีทั่วประเทศกว่า 1 หมื่นราย ให้เข้าใจถึงเงื่อนไขวัตถุประสงค์ของมาตรการทำบัญชีเดียวและจะไม่มีการตรวจสอบภาษีย้อนหลัง ซึ่งทางผู้ตรวจสอบบัญชีจะให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการว่าควรใช้สิทธิมาตรการดังกล่าว เพื่อจะได้ขยายกิจการต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง

ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบบัญชีทั่วประเทศ ครอบคลุมผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีเกือบทั้งหมดกว่า 4 แสนราย ในจำนวนนี้ 98% อยู่ในข่ายที่รายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท สามารถลงชื่อเข้าร่วมทำบัญชีเดียวตั้งแต่ 15 มกราคม-15 มีนาคม 2559 โดยกรมจะไม่ตรวจสอบภาษีย้อนหลัง

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการ SME  ที่ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท รายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท และเข้าร่วมโครงการ นอกจากไม่ถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลังแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีกำไรในปี 2559 และในปี 2560 จะถูกเก็บเพียง 10%

นอกจากนี้ยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่สรรพากรทั่วประเทศ ชี้แจงตอบข้อซักถามปัญหาการทำบัญชีเดียวกับผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ประกอบการไปในทิศทางเดียวกัน และให้ชี้แจงทุกข้อสงสัย เพราะมาตรการนี้เป้าหมายเพื่อการยกระดับการดำเนินการของผู้ประกอบการให้สอดคล้องกับความเป็นจริง

ด้าน นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์ รองอธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า ตั้งเป้าให้ผู้ประกอบการเข้าโครงการทำบัญชีเดียวทั้งหมด 100% เพราะไม่ว่าผู้ประกอบการทำหลายบัญชีหรือบัญชีเดียวได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมเพียงแต่ผู้ที่เคยทำหลายบัญชีจะทำผิดเสียภาษีไม่ถูกต้องต่อไปอีกไม่ได้ โดยกรมประเมินว่าจะสูญเสีย จากมาตรการบัญชีเดียวประมาณ 1 หมื่นล้านบาท

แสดงความคิดเห็น