กัมพูชาส่งออกยางพาราปี 2017 เพิ่มขึ้น 30%

อธิบดีกรมยางพารากัมพูชาเปิดเผยว่า แม้ปริมาณการส่งออกในปี 2017 จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 แต่ปัญหาการลักลอบนำเข้าตามแนวชายแดนเวียดนามอาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยางพาราได้ในอนาคต

Mr. Pol Sopha อธิบดีกรมยางพารา กระทรวงเกษตรกัมพูชา กล่าวว่า การส่งออกยางพาราในปี 2017 สร้างมูลค่ารวม 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากการส่งออก 189,000 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สำหรับราคายางพาราต่อตันสูงถึง 1,586 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2016 ที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ 1,283 ดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม การที่อุตสาหกรรมยางพารามีอัตราการเติบโตที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น จึงทำให้เกิดการลักลอบนำยางพาราจำนวนมากเข้ามาในประเทศ

“ปัจจุบันราคายางพารายังคงอยู่ในระดับน่าพอใจสำหรับผู้ประกอบการ แต่เรื่องที่เรากังวลและเป็นปัญหาต้องแก้ไข คือการลักลอบนำเข้ายางพาราตามแนวชายแดนเวียดนาม ซึ่งเป็นเรื่องยากต่อการควบคุม” Mr. Pol กล่าว

ด้าน Mr. Men Sopheak รองประธานกลุ่มผู้ประกอบการปลูกยางพารา Nika Investment Group กล่าวว่า กรณีที่มีผู้ลักลอบนำเข้ายางพาราผ่านแนวชายแดนของเวียดนาม อาจจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้ประกอบการรายใหญ่ของชาวกัมพูชา

“ผู้ส่งออกส่วนใหญ่ของกัมพูชาต้องปิดกิจการลง เนื่องจากไม่สามารถแข่งขันในตลาดกับนายหน้ายางพาราที่ลักลอบนำเข้าตามแนวชายแดนโดยไม่ต้องเสียภาษี ซึ่งนายหน้ายางพาราสามารถหาประโยชน์จากผู้ประกอบการรายเล็ก และมักจะจ่ายเงินให้กับเกษตรกรใกล้ชายแดนในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด” Mr. Men กล่าว

แสดงความคิดเห็น