เศรษฐกิจเวียดนามส่งสัญญาณบวกในเดือนม.ค.

เศรษฐกิจเวียดนามในเดือนมกราคมส่งสัญญาณไปในทิศทางบวก หลังผลสรุปตัวเลขการนำเข้า – ส่งออก รวมถึงการลงทุนทั้งในและต่างประเทศมีจำนวนเพิ่มขึ้น

ตามรายงานจากสำนักงานสถิติของเวียดนาม พบว่าในเดือนมกราคม ของปี 2561 มีบริษัทจดจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศเกือบ 11,000 ราย มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 98.3 ล้านล้านด่องเวียดนาม (4.36 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) เช่นเดียวกับการลงทุนของภาครัฐที่มีมูลค่า 16,175 พันล้านด่องเวียดนาม หรือคิดเป็นร้อยละ 4.9 ของแผนประจำปี

นอกจากนี้ ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม ยังเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.9  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน โดยในเดือนมกราคม ของปี 2561 บริษัทส่วนใหญ่ของเวียดนามจะเน้นการผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่กำลังมาถึง อีกทั้ง ภาคการผลิตและแปรรูป มีการขยายตัวร้อยละ 23.8 รวมถึงภาคส่วนอื่นๆ ที่มีการเติบโตเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น อิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์ และเหมืองแร่

ด้านในส่วนการนำเข้า-ส่งออกของเวียดนาม พบว่ามีมูลค่าเกินกว่า 38 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยรายได้หลัก 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.โทรศัพท์มือถือและอะไหล่ 2.เครื่องนุ่งห่ม 3.อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 4.รองเท้า และ 5.เครื่องจักร

ทั้งนี้ กระทรวงการวางแผนและการลงทุนเวียดนาม ได้ขอความร่วมมือกับกระทรวง หน่วยงาน และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ให้กำหนดเป้าหมายทางเศรษฐกิจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อการจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

แสดงความคิดเห็น