ILO เผย AEC ทำให้เวียดนามจ้างงานได้ถึง 14.5%

  การเข้ามามีส่วนรวมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของเวียดนาม จะสร้างการจ้างงานมากขึ้นถึงร้อยละ 14.5% ภายในปี 2025  จากการสำรวจขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)

นาย Doan Mau Diep รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและกิจการสังคม กล่าวว่า การเข้าสู่ AEC จะช่วยกระตุ้นตลาดแรงงานและสร้างงานให้กับประเทศแต่ละสมาชิก

เมื่อพิจารณาประโยชน์ของการเปิด AEC คือการเคลื่อนไหวอย่างอิสระของแรงงานที่มีทักษะ ผ่านการรับรู้ร่วมกันของประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ที่อนุญาตให้แรงงานใน 8 อาชีพ ได้แก่ หมอ,ทันตแพทย์,พยาบาล,นักบัญชี,นักสำรวจ,สถาปนิก,วิศวกร และผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว ที่สามารถหางานได้อย่างอิสระ ซึ่งต่อไปในอนาคตจะมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนอาชีพต่อไป

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาที่ลดช่องว่างลงในปัจจุบัน ทำให้แรงงานที่มีฝีมือมีแนวโน้มจะย้ายไปสู่ประเทศที่พัฒนามากขึ้น อย่างเช่น สิงคโปร์ , มาเลเซีย และไทย ด้านคนงานส่วนใหญ่ที่เหลือกำลังมองหางานในประเทศอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติลดลงมา โดยเวียดนามมีความท้าทายในการพัฒนาและบริหารตลาดแรงงานภายในประเทศ Doan Mau Diep กล่าว

ตามการสำรวจของ ILO พบว่า ธุรกิจอาเซียน มีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะหลังการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย 50 % ของนายจ้างในอาเซียน กล่าวว่า จะต้องมีการกำหนดคุณสมบัติงาน

ในความเป็นจริง รัฐบาล,เจ้าหน้าที่กำหนดนโยบาย และผู้ประกอบการ ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องการปรับปรุงด้านการแข่งขันของทรัพยากรมนุษย์ สนับสนุนการไหลเวียนของแรงงานที่มีทักษะ และจัดการแรงงานที่มาจากต่างประเทศ เพื่อเกิดการพัฒนาและมั่นใจในการจ้างแรงงานที่ดีขึ้น โดยต้องส่งเสริมการเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกของอาเซียน จะนำมาซึ่งโครงสร้างทางเศรษฐกิจและแรงงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ในการแข่งขัน รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพของกำลังคนและจัดการตลาดแรงงาน

นอกจากนี้ มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเอกสารทางกฎหมายเพื่อป้องกันการจ้างงานของแรงงานเวียดนาม และการใช้แรงงานต่างชาติที่มีระสิทธิภาพสูง โดย Le Quang Trung รองผู้อำนวยการกระทรวงแรงงานและการจ้างงานออกมา กระตุ้นการเพิ่มกฎหมายให้มีประสิทธิภาพและการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐในการบริหารแรงงานต่างขาติ

แสดงความคิดเห็น