“มองลาว” ไม่ได้มีแค่ “ลาว” ต้องเห็นถึง “จีน”

โอกาสสินค้าไทยกับเส้นทางรถไฟ “ไทย – ลาว – จีน”

หากนึกถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่าง “สปป.ลาว” SME ไทยส่วนมากจะตั้งหลักแบบนี้

  1. การค้าชายแดน = Channel (ช่องทางสำคัญ)
  2. คนลาว = Target (กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด)
  3. สินค้าและบริการ = Core Product (ผลิตภัณฑ์หลัก)
  4. จีน เวียดนาม = Marketing Competitor (คู่แข่งทางการตลาด)

ประเด็นต่อมาที่น่าสนใจคือ สปป.ลาวไม่ได้มีแค่ประชากรชาวลาวเท่านั้น อย่างที่เคยกล่าวไปว่า ประชากรชาวลาวแม้จะอยู่ในวัยหนุ่มสาว แต่ก็มีเพียงไม่กี่ล้านคนเท่านั้น ทำให้จำเป็นต้องนำเข้าแรงงานมีฝีมือจำนวนไม่น้อย เพื่อให้เพียงพอต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยส่วนใหญ่ที่เป็นชาวต่างชาติ จะประกอบไปด้วย ไทย เวียดนาม จีน เกาหลีใต้ เป็นต้น (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bangkokbanksme.com/article/13768) ทำให้ความน่าสนใจของตลาดลาวยังขยายไปที่รสนิยมการบริโภคของชาวต่างชาติในประเทศอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม การค้าขายกับลาวไม่ถูกยึดกับสปป.ลาวอีกต่อไป แต่ SME ต้องมองให้ไกลกว่านั้น เนื่องจากลาวมีพรมแดนประเทศที่ติดกับประเทศจีน ซึ่งมีประชากรหลายพันล้านคน โอกาสของ SME ไทยในการขายสินค้าไทยจึงสามารถไปได้ไกลมากขึ้น ไม่ได้แค่ส่งสินค้าไปมาระหว่างชายแดนไทย – ลาว เท่านั้น

ปัจจัยที่สนับสนุนเรื่องดังกล่าวที่สำคัญเลยก็คือ รถไฟไฮสปีดเชื่อมไทย-จีน (คุนหมิง)  โดยจะตัดผ่านสปป.ลาว

สำหรับประเทศไทยจะแบ่งเป็น 2 เฟส จากนั้นจะผ่านเข้าสปป.ลาว ไปถึงจีน

  • เฟส 1 กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ระยะทาง 253 กิโลเมตร
  • เฟส 2 นครราชสีมา-หนองคาย ระยะทาง 394 กิโลเมตร

ไทย – ลาว – จีน เชื่อมเศรษฐกิจด้วยรถไฟ อนาคตคมนาคมเส้นทางสายไหม

สิ่งที่ SME จะได้ประโยชน์ไม่ได้มีเพียงแค่สินค้าเท่านั้นที่จะเชื่อมโยงถึงกัน หากมองในแง่ของเศรษฐกิจจะขยายตัวในเชิงการการท่องเที่ยวอีกด้วย

ทั้งนี้ สินค้าที่ปกติขนส่งผ่านเส้นทางบน R3A พาดผ่านจากคุนหมิง สปป.ลาว และ ไทย (กรุงเทพฯ) จะมีแนวโน้มขนส่งผ่านทางรางอย่างแน่นอน เมื่อเส้นทางรถไฟเชื่อมถึงกันหมด โดยปกติเส้นทางดังกล่าวที่ตรงเข้าคุนหมิง กลายเป็นแหล่งกระจายสินค้าไทยที่สำคัญหลายชนิด อาทิ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลไม้และผักเขตร้อน (ทุเรียน ลำไย มะม่วง กล้วย ลิ้นจี่ เงาะ) ดอกกล้วยไม้ สินค้าประมงประเภทแปรรูป เช่น ปลาเค็ม ปลาแห้ง และปลารมควัน นอกจากนี้สินค้าบริโภคของไทย อย่าง น้ำปลา ซอส และเครื่องปรุงรสต่างๆ รวมถึงอาหารแปรรูปไม่บรรจุกระป๋อง ก็มีโอกาสในเส้นทางขนส่งผ่านทางรางเช่นกัน

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก  หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น