“ออมสิน” จัดกองทุนใหม่ช่วย SME โตติดจรวด

ธนาคารออมสินได้มีการจัดตั้ง SMEs Private Equity Trust Fund วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนลักษณะเดียวกันกับทางธนาคารเอสเอ็มอีแบงก์และธนาคารกรุงไทย เพื่อช่วยเหลือให้ SME สามารถเติบโตอย่างมีศักยภาพ

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า ธนาคารออมสินได้มีการจัดตั้ง SMEs Private Equity Trust Fund วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนลักษณะเดียวกันกับทางธนาคารเอสเอ็มอีแบงก์และธนาคารกรุงไทย เพื่อช่วยเหลือให้ SME สามารถเติบโตอย่างมีศักยภาพ โดยระยะเริ่มต้นของโครงการนี้ ธนาคารออมสินได้จัดตั้งกองทุนที่ 1 วงเงิน 500 ล้านบาทโดยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมลงทุน 100 ล้านบาท ซึ่งทางธนาคารมีแผนที่จะร่วมลงทุนกับนักลงทุนและสถาบันอื่นๆ เพื่อจัดตั้งกองทุนจนครบตามเป้าหมายที่ 2,000 ล้านบาท

ทางด้านนางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า โครงการร่วมลงทุนดังกล่าว สอดคล้องกับแผนงานสำคัญของตลาดหลักทรัพย์ในการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมให้ธุรกิจดังกล่าวได้ใช้ประโยชน์จากตลาดทุนเพื่อสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ โดยที่ผ่านมามีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้ามาจดทะเบียนลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอกว่า 147 บริษัทคิดเป็นมูลค่าการระดมทุนประมาณ 77,000 ล้านบาท ซึ่งความร่วมมือกับธนาคารออมสินใน   ครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยผ่านผู้ประกอบการ SME  ซึ่งมีจำนวนมากและเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของไทย

แสดงความคิดเห็น