หอการค้าเวียดนามเชื่อปฏิรูปเศรษฐกิจ ช่วยธุรกิจบูม

ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม เผย รัฐบาลเวียดนามตั้งเป้ามีบริษัทจัดตั้งใหม่ในปี 2561 จำนวน 135,000 ราย เชื่อมีความเป็นไปได้ หากมีการปฏิรูปอย่างเร่งด่วน

Mr. Vu Tien Loc ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Vietnam News Agency ว่า การตั้งเป้าหมายของรัฐบาลเวียดนามที่อยากให้มีบริษัทจัดตั้งใหม่จำนวน 135,000 ราย ในปี 2018 นั้นคือการเริ่มต้นของแผนงานรัฐบาลที่ต้องการมีบริษัทจัดตั้งใหม่ที่มีประสิทธิภาพให้ครบจำนวน 1,000,000 ราย ภายในปี 2020 ซึ่งตนมองว่าการที่จะไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้นั้น รัฐบาลเวียดนามจำเป็นต้องปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วน

“การปฏิรูปของรัฐบาลเวียดนามมีความล่าช้ายังไม่ครอบคลุมหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสิ่งสำคัญที่ควรทำตอนนี้ คือเร่งดำเนินการปฏิรูปหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานส่วนกลางอย่างเร่งด่วน เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ รวมถึงลดขั้นตอนการตรวจสอบการนำเข้าและส่งออกสินค้า ” Mr. Vu Tien Loc กล่าว

ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม กล่าวต่อว่า รัฐบาลเวียดนามควรจะสนับสนุนภาคเอกชน โดยการเปิดโอกาสให้เข้ามาลงทุนในด้านบริการสาธารณะ เพื่อช่วยพัฒนาโครงสร้างให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งปี 2561 จะเป็นปีของการเริ่มต้นปฏิรูป เพื่อให้ธุรกิจที่เกิดขึ้นเป็นกำลังสำคัญของรัฐบาลต่อไป

ทั้งนี้ จากเอกสารตอบคำถามจากสมัชชาแห่งชาติ โดย Mr. Nguyen Xuan Phuc นายกรัฐมนตรีเวียดนาม พบว่ารัฐบาลเวียดนามจะมุ่งเน้นการลดต้นทุนให้กับธุรกิจ โดยจะปฏิรูปในเรื่องที่ดิน, ภาษี, ศุลกากร, การเกษตร, พัฒนาพื้นที่ชนบท, ข้อมูลด้านเทคโนโลยี และสตาร์ทอัพ ซึ่งแผนงานของรัฐบาลเวียดนาม คือการสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อเป็นตัวชี้วัดทางธุรกิจ ตลอดจนการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

 

แสดงความคิดเห็น