คึกคัก! ชำระเงินออนไลน์กระตุ้นอีคอมเมิร์ซกัมพูชาเติบโต

อีคอมเมิร์ซยังเป็นอุตสาหกรรมที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในกัมพูชา โดยมีปัจจัยมาจากความสะดวกในการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งบริษัทต่างชาติพร้อมเข้ามาลงทุน รับความท้าทายกับธุรกิจที่เป็นกระแสอยู่ ณ ขณะนี้

Mr. Kan Chanmeta เลขานุการกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคมกัมพูชา กล่าวระหว่างการประชุมเชิงวิชาการในหัวข้อระบบโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซ ว่าการขยายตัวของระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ต, ตัวเลือกการชำระเงินออนไลน์ และบัตรเครดิตที่สะดวกยิ่งขึ้น ตลอดจนการปรับปรุงระบบการให้บริการของไปรษณีย์ เหล่านี้คือปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นการใช้จ่ายในตลาดอีคอมเมิร์ซในกัมพูชายังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

“เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกรอบนโยบายที่สนับสนุนผู้ประกอบการชาวกัมพูชา รวมถึงสร้างโอกาสในตลาด และพัฒนาศักยภาพของธุรกิจในท้องถิ่นให้มีความพร้อมสำหรับการแข่งขันในอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซ” กล่าว

ด้าน Ms .Long Leakhena ผู้ก่อตั้ง Joonaak Delivery ธุรกิจ Startup ที่ให้บริการจัดส่งสินค้า กล่าวว่า อุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซในกัมพูชามีการเติบโตที่รวดเร็วมาก โดยเฉพาะความสะดวกสบายในการชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ที่ช่วยกระตุ้นการเติบโตของอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซ

“การชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-payment) เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้อุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซกัมพูชาเติบโต ซึ่งดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามผู้ประกอบในภาคส่วนอีคอมเมิร์ซจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยเฉพาะเรื่องเงินทุน” Ms .Long กล่าว

เช่นเดียวกับ Mr. Frederic Campagnac ผู้ก่อตั้ง และซีอีโอ Clevy Links บริษัทโซลูชั่นที่ให้บริการจัดส่งสินค้าข้ามประเทศในจีน กล่าวว่า สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของกัมพูชาเอื้ออำนวยต่อการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ อย่างไรก็ตามตนมองงว่าตลาดกัมพูชายังคงเล็กไปสำหรับอาลีบาบา และอเมซอน

“ต้นทุนการขนส่งโลจิสติกส์ในกัมพูชายังพบว่ามีข้อเสียที่จะต้องได้รับการแก้ไข ซึ่งขอแนะนำให้กัมพูชาให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพราะเป็นกุญแจสำคัญที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซให้เติบโตต่อไปในอนาคต Mr. Frederic กล่าว

ทั้งนี้ ตามรายงานตัวเลขล่าสุดของกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคมกัมพูชา พบว่าประชาชนชาวกัมพูชากว่า 8.6 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 54 ของประชากรทั้งหมด สามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซในกัมพูชา

แสดงความคิดเห็น