เจาะแนวโน้มอุตสาหกรรมอาหาร 2018

เปิดเทรนด์การส่งออกอาหารไทย 2018 กับผอ.สถาบันอาหาร ก.อุตสาหกรรม

Highlight

  • แนวโน้มโครงสร้างอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของไทย ทั้งรูปแบบสินค้า และตลาดส่งออกจะเปลี่ยนแปลงไป เป็นอาหารอนาคตหรือ Future Food มีศักยภาพสูง
  • ไทยจะลดการพึ่งพิงตลาดเดิมนอกภูมิภาค และหันมากระจายสินค้าสู่ตลาด อาเซียน ญี่ปุ่น และจีนมากขึ้น คาดปี 61 มูลค่าส่งออกอยู่ระหว่าง 07 – 1.12 ล้านล้านบาท
  • สถาบันอาหารและ กสอ. วางแผนหวังยกระดับเป็น “Smart SMEs และ Global SMEs

อุตสาหกรรมอาหารถือเป็นอุตสาหกรรมส่งออกที่สำคัญของไทยมากที่สุด เนื่องจากมีความพร้อมทั้งวัตถุดิบ แรงงาน และเทคโนโลยีแปรรูป ที่เชื่อมโยงเข้ากับอุตสาหกรรมเกษตรดั้งเดิมของไทย ร่วมขับเคลื่อนผ่านยุค 3.0 ก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 ที่ระยะ 2 ปีหลังมานี้ ภาครัฐบาลได้พยายามอย่างยิ่งที่จะผลักดันให้ SME ไทย กลายเป็นทั้ง Smart Farmer และ Smart SME ขณะที่ภาคส่วนอุตสาหกรรมจะผลักดันให้กลายเป็นอุตสาหกรรมอัจฉริยะมากขึ้น

แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของไทย 2018

ผู้อำนวยการสถาบันอาหารวิเคราะห์ว่า แนวโน้มโครงสร้างอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของไทย ทั้งรูปแบบสินค้า และตลาดส่งออกจะเปลี่ยนแปลงไป เป็นอาหารอนาคตหรือ Future Food มีศักยภาพสูง

Future Food เป็นเทรนด์อาหารที่จะมาในอนาคตภายใต้การเปลี่ยนผ่านจากอุตสาหกรรมเดิมที่มีการส่งออกในรูปวัตถุดิบเป็นหลัก ไปสู่อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูง สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล รูปแบบสินค้าเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ มีแนวโน้มพึ่งพิงรายได้จากสินค้าหลักลดลง (สินค้าหลัก 8 รายการ ได้แก่ ข้าว ไก่ กุ้ง ทูน่ากระป๋อง น้ำตาลทราย แป้งมันสำปะหลัง สับปะรดกระป๋อง และข้าวโพดหวานปรุงแต่ง) โดยจะมีการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดมากขึ้น เช่น อาหารอนาคต หรือ Future Food เพราะการส่งออกมีแนวโน้มเติบโตสูง แม้ว่าในเชิงมูลค่ายังไม่มากก็ตาม อาทิ อาหารสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ (Functional food) เป็นต้น

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

“ไทย” ลดพึ่งพาตลาดตะวันตกหันซบตลาดเอเชีย

“ไม่ใช่เพียงแค่เทรนด์การบริโภคเท่านั้น แต่แนวโน้มการส่งออกก็จะเปลี่ยนแปลง” นายยงวุฒิ ระบุ โดยเขายังกล่าวต่อว่า ตลาดส่งออกเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ การรวมกลุ่มเศรษฐกิจภายในภูมิภาค เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ทิศทางการค้าอาหารของไทยเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะภายหลังจากการที่ไทยมีความตกลงการค้าที่สำคัญภายในภูมิภาค เช่น FTA อาเซียน-จีน  ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) และประชาคมอาเซียน (ASEAN Commodity: AC) ซึ่งพบว่า สินค้าอาหารของไทยลดการพึ่งพิงตลาดเดิมลง เช่น สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป และมีการกระจายการส่งออกไปตลาดใหม่ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะตลาดภายในภูมิภาคที่มีความตกลงทางการค้า ได้แก่ อาเซียน ญี่ปุ่นและจีน

“ไทยจะลดการพึ่งพิงตลาดเดิมนอกภูมิภาค และหันมากระจายสินค้าสู่ตลาด อาเซียน ญี่ปุ่น และจีนมากขึ้น คาดปี 61 มูลค่าส่งออกอยู่ระหว่าง 1.07 – 1.12 ล้านล้านบาท” ผู้อำนวยการสถาบันอาหารกล่าว

ทั้งนี้แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารของไทยปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปี 2560 ในอัตราร้อยละ 5.3 ถึง ร้อยละ 10.3 โดยมีมูลค่าส่งออกอยู่ในช่วง 1.07 ถึง 1.12  ล้านล้านบาท กลุ่มประเทศอาเซียน ยังคงเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญของไทยที่สัดส่วนการส่งออกร้อยละ 30 รองลงมาได้แก่ ญี่ปุ่นร้อยละ 14 สหรัฐฯ ร้อยละ 10 จีนและแอฟริกามีสัดส่วนเท่ากันที่ร้อยละ 9 ตามลำดับ

สถาบันอาหาร จับมือ กสอ. หนุน SME ส่งเสริมศักยภาพการแข่งขัน

สำหรับการผลักดัน SME ภาคอุตสาหกรรมอาหารให้สามารถแข่งกับตลาดโลกได้นั้น นายยงวุฒิ แนะนำว่า ขณะนี้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จับมือสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม จัดทำหลักสูตรอบรม SME ครบเครื่อง ทั้งด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เน้นพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต หวังยกระดับเป็น Smart SMEs และ Global SMEs ตั้งเป้าเกิดนวัตกรรมใหม่ 1 เรื่อง และเพิ่มมูลค่ายอดขาย หรือลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 – 5

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิกหรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น