สสว. เผยปี 61 มีงบฯ 1,200 ล้านบาท พร้อมผลักดัน MSMEs สู่ยุคดิจิทัล

สสว.เผยงบปี 2561 ได้รับ 1,200 ล้านบาท ตั้งเป้าช่วย SME กว่า 1 แสนราย พร้อมผลักดัน Micro, Small & Medium Enterprise (MSMEs) เข้าสู่ยุคดิจิทัลรับไทยแลนด์ 4.0

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ในปี 2561 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้รับงบประมาณจำนวน 1,200 ล้านบาท โดยตั้งเป้าให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME มากกว่า 100,000 ราย ผ่านโครงการต่างๆ ที่จะดำเนินการขึ้น นอกจากนี้ในส่วนของงบประมาณสำหรับปล่อยกู้จำนวน 2,000 ล้านบาท ขณะนี้ได้เร่งดำเนินการให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยการเพิ่มคนทำงาน ลดกระบวนการ และนำเทคโนโลยีเกี่ยวกับไอทีเข้ามาช่วยในการทำงาน

“เราได้นำวิธีต่างๆ เข้ามาช่วยในกระบวนการปล่อยเงินกู้ ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้สามารถปล่อยกู้ได้เร็วมากขึ้น ทันต่อความต้องการของผู้ประกอบการ SME อีกทั้ง สสว.ยังมีแผนผลักดันผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็น Micro, Small & Medium Enterprise (MSME) ให้เติบโต และสามารถขยายตลาดออกไปสู่ระดับนานาชาติได้” นายสุวรรณชัย กล่าว

นายสุวรรณชัย ได้พูดถึงการประชุม ASEAN-Australia Business Summit ที่ผ่านมาว่า การประชุมดังกล่าวเป็นแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการในอาเซียน โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ปี 2559-2568  ซึ่งมีเป้าหมายให้ผู้ประกอบการในอาเซียนนำนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิต พร้อมปรับตัวเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัล และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

“การจัดประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ นอกจากจะนำไปใช้พัฒนาหรือปรับปรุงกิจการตัวเองแล้ว ยังนำข้อสรุปต่างๆ มาสร้างเป็นตัวชี้วัด MSMEs สำหรับอาเซียน ทำให้ภาครัฐแต่ละประเทศ รวมถึงไทยสามารถนำข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมหารือเวทีนานาชาติมาร่วมกำหนดเป็นแนวนโยบายในการส่งเสริม MSMEs ไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนให้ไปในทิศทางที่เหมาะสมในระยะยาวต่อไป” นายสุวรรณชัย กล่าว

แสดงความคิดเห็น