อินโดฯ คาดอีคอมเมิร์ซยังเติบโต แม้มีสัดส่วนเพียง 0.75% ของ GDP

สถาบันการพัฒนาเศรษฐศาสตร์และการเงิน (Indef) ของอินโดนีเซีย คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซจะเติบโตต่อไปในอนาคต แม้คิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.75 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ

Mr. Bhima Yudhistira Adhinegara นักวิจัยจากสถาบันการพัฒนาเศรษฐศาสตร์และการเงิน (Indef) กล่าวว่า ข้อมูลพื้นฐานของธนาคารอินโดนีเซีย พบว่าจำนวนการทำธุรกรรมเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซในปี 2016 มีมูลค่า 75 ล้านล้านรูเปียห์ (5.25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซของอินโดนีเซียมีอัตราการเติบโตร้อยละ 17 ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งในปี 2018 นี้การทำธุรกรรมเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซจะมีมูลค่าถึง 102 ล้านล้านรูเปียห์

“ตัวเลขดังกล่าวยังถือว่าน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ซึ่งอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซคิดเป็นร้อยละ 0.75 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) หรือ 1.34 ของการบริโภคในครัวเรือนเท่านั้น” Mr. Bhima Yudhistira Adhinegara กล่าว

นักวิจัยจากสถาบันการพัฒนาเศรษฐศาสตร์และการเงิน กล่าวต่อว่า อีคอมเมิร์ซยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจอินโดนีเซียให้เติบโต ดังนั้น รัฐบาลจำเป็นต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องในเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัล ไม่เพียงแค่เรื่องอีคอมเมิร์ซเท่านั้น แต่ยังรวมถึงในเรื่องเทคโนโลยีฟินเทคด้วย

“แม้ว่าการทำธุรกรรมเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซยังมีจำนวนน้อยอยู่ แต่เชื่อว่าในอนาคตอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซจะกลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และเติบโตได้อย่างแน่นอน” Mr. Bhima Yudhistira Adhinegara กล่าว

แสดงความคิดเห็น