อินโดฯ ออกมาตรการด้านการคลังจูงใจนักลงทุน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อินโดนีเซีย เผยขณะนี้มีการออกมาตรการปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ เพิ่มเติมในเรื่องเกี่ยวกับภาษี เพื่อจูงใจให้นักธุรกิจเข้ามาลงทุนเพิ่มมากขึ้น

Ms. Sri Mulyani Indrawati รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อินโดนีเซีย กล่าวว่า กระทรวงการคลังได้มีการออกมาตรการในด้านภาษี ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเสียภาษี, การงดเก็บภาษีชั่วคราว (Tax holiday), การหักภาษีของผู้ประกอบการ SME รวมทั้ง สร้างแรงจูงใจให้กับบริษัทที่จะดำเนินกิจกรรมการวิจัยและพัฒนา กับทางกระทรวงฯ โดยในส่วนการเสียภาษี รัฐบาลอินโดนีเซีย จะขยายจำนวนภาคธุรกิจให้สามารถรับสิทธิ์เพิ่มขึ้นในเรื่องการหักภาษีเงินได้ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำธุรกิจ

“ภาคธุรกิจจะได้รับการลดหย่อนภาษี หลังที่มีการปรับปรุงกฎกระทรวงการคลัง อินโดนีเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับปรุงขั้นตอนการเสียภาษีให้ง่ายยิ่งขึ้นอีกด้วย” Ms. Sri Mulyani Indrawati กล่าว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อินโดนีเซีย ยังกล่าวต่อว่า ในส่วนการงดเก็บภาษีชั่วคราว (Tax holiday) รัฐบาลอินโดนีเซียจะเสนอหักภาษีเงินได้อยู่ระหว่าง 10 ถึง 100%  ขณะที่การหักภาษีผู้ประกอบการ SME จำเป็นต้องมีการแก้ไขกฎกระทรวงฉบับที่ 250/1995 เกี่ยวกับ SME เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และในส่วนสุดท้าย คือการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกินร้อยละ 200 สำหรับบริษัทที่ดำเนินกิจกรรมในด้านการวิจัย

แสดงความคิดเห็น