หนุ่มวิศวะ สู่อาชีพสวนตะไคร้เงินล้าน

อยากเป็นเกษตรกรเงินล้าน ทำงานท่ามกลางแสงแดดที่ร้อนฉ่านั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะกว่าจะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องแลกมาด้วยความรัก ความเหน็ดเหนื่อย และความอดทน เพื่อพยุงตนเองให้เชิดหน้าชูตาสู่สังคม เฉกเช่นหนุ่มวิศวกรนี้ที่หันมาเอาดีด้านการปลูกตะไคร้ จากเนื้อที่ 4 ไร่ ขยายเป็น 100 ไร่ จนคว้าเงินล้านมาใช้ได้แบบสบายๆ

การเรียนคือความรู้ แต่การทำงานคือประสบการณ์

จากหนุ่มวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์เงินเดือนสูง สู่อาชีพเกษตรแบบก้าวหน้า “คุณพยนต์ มูลเกิด” เจ้าของสวนกายกานต์ ธุรกิจเกษตรตะไคร้เงินล้าน 100 ไร่ ในตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ได้มาเล่าถึงจุดเริ่มต้นว่า “เหตุผลที่ปลดล็อคชีวิตมนุษย์เงินเดือนมาเป็นเกษตรกรนั้น เริ่มมาจากความต้องการของผมเอง ที่อยากมีรายได้เสริม มีอาชีพที่มั่นคง ก็เลยใช้ประสบการณ์ทั้งหมดจากการทำงาน บวกกับศึกษาหาความรู้จากรุ่นพี่เกษตรกรชาวสวนมาเป็นบทเรียน พร้อมทดลองลงมือทำด้วยเนื้อที่ 4 ไร่ก่อน โดยภายใน 1 ไร่จะปลูกตะไคร้ 200 กอ ซึ่งทั้งหมดมี 4 ไร่ ก็จะมีตะไคร้ 800 ก่อ โดยที่มาของพันธุ์ตะไคร้ผมซื้อต่อมาจากเกษตรกรชาวบ้านด้วยกัน ก็คือพันธุ์พื้นบ้าน”

เหตุผลที่เลือกทำสวนตะไคร้

“ตะไคร้เป็นพืชที่ปลูกง่าย โตเร็ว แถมใช้ต้นทุนน้อยด้วย อีกทั้งยังมีช่องทางการตลาดให้เลือกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศและต่างประเทศ โดยตลาดหลัก ๆ ตอนนี้ คือ ส่งขายให้กับพ่อค้าคนกลางในตลาดไทยและตลาดสี่มุมเมือง ส่งขายให้กับโรงงานผลิตแกง หรือโรงงานที่นำตะไคร้ไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของตนเอง รวมไปถึงส่งขายให้กับโรงงานผลิตส่งออกไปต่างประเทศอีกที”

จาก 4 ไร่ สู้ 100 ไร่ กวาดเงินล้าน

“สวนกายกานต์” เริ่มต้นปลูกตะไคร้ 4 ไร่ ต่อมาได้ขยายเนื้อที่เป็น 100 ไร่ เพราะตะไคร้เป็นพืชที่เจริญเติบโตง่าย และแข็งแรง แตกกอเร็วถ้าเราดูแลดี ซึ่งวิธีปลูกตะไคร้ และวิธีการดูแลง่าย ๆ คือ
1.ใช้วิธีการปลูกแบบยกร่อง หรือปลูกแบบแนวราบก็ได้ แต่ถ้าปลูกแบบยกร่องไม่ต้องทำระบบจ่ายน้ำ ถ้าแบบพื้นราบต้องเดินท่อน้ำ แต่ก็จะช่วยประหยัดแรงงานได้
2.เตรียมหน้าดินให้พร้อม กำจัดหญ้าและวัชพืชให้หมด และขุดหลุมให้ลึกประมาณ 20X20 cm และเอาตะไคร้ลงไปในหลุมละ 2 ต้น เพราะถ้าตายไปต้นหนึ่งก็จะเหลืออีกต้นหนึ่ง
3.หมั่นรดน้ำเพื่อให้รากใบเริ่มแตก พอเข้าวันที่ 20 ให้เริ่มใสปุ๋ยหมัก ปุ๋ยยูเรีย ใช้สารเคมีให้น้อยที่สุด โดยใน 1-2 เดือนแรก ต้องเพิ่มปุ๋ยคอก และหมั่นใส่ปุ๋ยยูเรียสูตร 25-77 เพื่อเร่งแตกกอ พอเข้าเดือนที่ 3 ใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-16 เพื่อเร่งให้ตะไคร้ใหญ่ขึ้น ซึ่งเราจะสามารถเก็บเกี่ยวได้เดือนที่ 6 เพราะในช่วงนั้นตะไคร้จะแข็งแรง แตกกอสวยงาม”

เหน็ดเหนื่อยมา 6 เดือน ก็ถึงช่วงเก็บเกี่ยว

“ตะไคร้ที่ผมปลูกภายใน 100 ไร่ สามารถเก็บเกี่ยวได้วันละ 1-2 ตัน ตกประมาณ 20,000 กิโลกรัม ส่วนราคาขายส่งอยู่ที่ 10 บาท บางครั้งลูกค้ามักเป็นฝ่ายที่สั่งให้เก็บตามจำนวนประมาณวันละ 500-2,000 กิโลกรัม ทั้งนี้ถ้าหากมีการตัดแต่งตะไคร้ก็จะขายอยู่ในราคา 40 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งวิธีตัดแต่งตะไคร้ให้ได้มาตรฐานคือ ต้องตัดแต่งให้เหลือเฉพาะลำต้น ความยาว 10 นิ้ว บางคนอาจสงสัยว่า ถ้าเราเก็บเกี่ยวไปแล้วจะเกิดปัญหาตะไคร้ขาดตลาดหรือไม่? ซึ่งผมใช้วิธีเร่งปลูกทันทีหลังเก็บเกี่ยว เนื่องจากตะไคร้เป็นพืชที่สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี ส่วนกำไรที่ได้รับแต่ละเดือนอยู่ในหลักแสนบาท ถ้าเฉลี่ยตลอดทั้งปีก็เหยียบหลักล้านบาท ส่วนต้นทุนของสวนกายกานต์ต่อไร่อยู่ที่ 5,000 บาท สามารถเก็บเกี่ยวได้ไร่ละ 2,500 กิโลกรัม”
ความยากง่ายสำหรับมือใหม่หัดปลูก
“การปลูกตะไคร้อย่างแรกต้องศึกษาหาข้อมูลก่อน หรือลองปลูกและเรียนรู้ด้วยตนเอง หมั่นรู้จักธรรมชาติของพืชที่เราปลูกด้วยว่าเขาต้องการน้ำเท่าไร ต้องการน้ำช่วงไหนมากที่สุด และต้องการปุ๋ยเท่าไร เป็นต้น อีกทั้ง เราต้องมีตลาดรองรับด้วย ใช่ว่าปลูกเพื่อหวังกำไร แต่ไม่มีตลาดโกยกำไร โดยเริ่มแรกให้เล่นตลาดเล็ก ๆ ก่อน เพื่อดูชั้นเชิงและก้าวไปทีละขั้นจะได้ประสบความความสำเร็จง่าย ๆ”

1_2สวนตะไคร้ 1_7สวนตะไคร้ info_BBL_เกษตรก้าวหน้า_1

แสดงความคิดเห็น