Think Like Zuck คิดแบบอัจฉริยะ มาร์ก ซักเกอร์เบิร์ก

พูดถึง facebook คงไม่มีใครที่ไม่รู้จัก เพราะ facebook เป็นบริการเครือข่ายสังคม หรือที่เรียกว่า social network ที่เป็นที่นิยมที่สุดในปัจจุบัน 

facebook นั้นเปิดตัวมาตั้งแต่ปี 2004 มีวัตถุประสงค์แรกคือเพื่อใช้เป็นช่องทางสื่อสารของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด โดยมีผู้ก่อตั้งคือ Mark Zuckerberg  และเพื่อนร่วมห้องอีก 4 คน

ตั้งแต่นั้นมา Mark Zuckerberg จึงกลายมาเป็นที่รู้จักและโด่งดัง จนกระทั่งปัจจุบัน มีผู้ให้ความสนใจเคล็ดลับความสำเร็จและแนวความคิดของเขาเป็นจำนวนมาก จนเกิดเป็นหนังสือที่มีชื่อว่า Think Like Zuck ที่ถ่ายทอดเรื่องราว ตัวตนและแนวคิดของเขา รวมไปถึงเคล็ดลับของความสำเร็จที่ทำให้ Facebook กลายมาเป็น social network และ social media ที่มีมูลค่ามหาศาล

หนังสือ Think Like Zuck  คิดแบบอัจฉริยะ มาร์ก ซักเกอร์เบิร์ก นี้เขียนโดย Ekaterina Walter  ซึ่งได้กล่าวถึงหลักสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตของ facebook ตั้งแต่วิธีการคิด และวิธีการทำงานของ Mark Zuckerberg ที่ทำให้เขากลายมาเป็นมหาเศรษฐีพันล้านตั้งแต่อายุยังน้อย นอกจากนี้ยังสอดแทรกวิสัยทัศน์ของบุคคลที่ประสบความสำเร็จอื่น ๆ ที่มีแนวความคิดที่คล้ายคลึงกัน อย่างเช่น Steve Jobs แห่ง Apple , Bill Gates แห่ง Microsoft  และ Jeff Bezos แห่ง Amazon

โดยในช่วงแรกของหนังสือจะเกริ่นถึงประโยชน์ของ facebook และกล่าวถึง Mark Zuckerberg อย่างย่อ ๆ จึงจะเข้าสู่เนื้อหาสำคัญคือ 5P หลักการสำคัญ 5 ประการที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ ซึ่งก็คือ

Passion ความหลงใหลที่ผู้นำขององค์กรมีต่อสิ่ง ๆ หนึ่งที่จุดประกายความคิด สร้างแรงจูงใจและเป็นพลังผลักดันให้ก้าวข้ามอุปสรรคและความท้าทายต่าง ๆ

Purpose การยึดมั่นในวัตถุประสงค์ของธุรกิจ และมีเป้าหมายที่ชัดเจนในระยะยาว

People  ให้ความสำคัญกับคน สร้างความเข้าใจและความมีส่วนร่วมในเป้าหมายของบริษัท รวมไปถึงสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานคิด เห็นและก้าวไปในทิศทางเดียวกัน

Product ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ไม่ยึดติดกับสิ่งเดิม ๆ สร้างความแตกต่างอย่างมีมูลค่า

Partnership การเลือกหุ้นส่วนที่มีแนวคิดเข้ากัน มีความสามารถ สนับสนุนและปิดจุดอ่อนของอีกฝ่าย
Think Like Zuck นี้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนังสือ Best Seller ที่ให้ทั้งแรงบันดาลใจ ความรู้ และแนวทางในการสร้างธุรกิจที่แตกต่างและประสบความสำเร็จ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีแรงปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่รัก หนังสือเล่มนี้เป็นแนวทางที่ดีเล่มหนึ่งค่ะ

แสดงความคิดเห็น