วิธีสร้าง Brand Loyalty ผ่านโซเชียลมีเดีย

โซเชียลมีเดีย กลายเป็นเครื่องมือที่มีพลังมหาศาลในโลกออนไลน์ เช่นเดียวกับการทำธุรกิจที่เราสามารถใช้ประโยชน์จากสื่อดังกล่าว สร้างการมีส่วนร่วมให้เกิด Brand Loyalty กับสินค้าคุณ

วิดีโอเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพ สามารถบ่งบอกตัวตนให้กับแบรนด์ ได้ดีกว่ารูปภาพ ตัวหนังสือ และยังสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคได้ดีกว่าสื่ออื่นๆ

หมั่นสร้างความเคลื่อนไหวบนเฟซบุ๊ก

คุณต้องหมั่นสร้างความเคลื่อนไหวบนเฟซบุ๊ก เพราะหากเงียบหายไป ไม่มีการโพสต์ หรือเล่นกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคก็จะหายไป

 

Live ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย

การถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก และยูทูป กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้โดยการเสนอสินค้า แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้บริโภค สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน

แสดงความคิดเห็น