7 เหตุผลที่ SME ต้องลงทุนในกัมพูชา

อย่ารอช้า กัมพูชาพร้อมรับการลงทุนไทยแล้ว

กัมพูชามีระบบเศรษฐกิจเปิด

ภายใต้นโยบายของหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนกัมพูชา  (The Council for the Development of Cambodia : CDC) แบบ One Stop Service ซึ่งเป็นการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จที่ตอบรับหรือปฏิเสธการลงทุน และดำเนินการออกใบรับรองการจดทะเบียนเพื่อให้การลงทุนเริ่มดำเนินการ

สถานที่ติดต่อ: Government Palace, Sisowath Qauy, Wat Phnom, Phnom  Penh, Cambodia

โทรศัพท์: (855) 23 981 156

อีเมล: [email protected]

เว็บไซต์: www.cdc-crdb.gov.kh

มีข้อจำกัดทางการค้าการลงทุนเพียงเล็กน้อย

กัมพูชาไม่มีข้อกีดกันทางการค้า/ข้อจำกัดทางการค้า หรือการจำกัดปริมาณการนำเข้าสินค้า รัฐบาลกัมพูชาดำเนินนโยบายหลายด้านเพื่อดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติอย่างจริงจัง โดยไม่จำกัดการถือครองหุ้น และไม่ควบคุมปริมาณเงินลงทุน

เศรษฐกิจกัมพูชาขึ้นอยู่กับ 3 เสาหลัก ได้แก่ การส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป สิ่งทอ และรองเท้า (Garment) , การเกษตร และการบริการ (ท่องเที่ยว/โรงแรม/ร้านอาหาร)

การผลิตและส่งออก เสื้อผ้าสำเร็จรูป สิ่งทอ และรองเท้าเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศกัมพูชาที่สร้างรายได้รวมกว่า 80%


 

 

เขตเศรษฐกิจพิเศษกัมพูชา พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก

 

กัมพูชามี 25 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยอำนวยความสะดวกทั้งสาธารณูปโภคและสิทธิพิเศษด้านการลงทุน

สิทธิพิเศษทางภาษี

ภาษีเงินได้ จัดเก็บในอัตราต่ำ พร้อมทั้งยกเว้นการเก็บภาษีการส่งออก แต่ผู้ประสงค์นำสินค้าเข้ากัมพูชาต้องชำระภาษีขาเข้าและภาษีผู้บริโภคตามที่กำหนด

สิทธิพิเศษนักลงทุน

ภาษีเงินได้จัดเก็บในอัตราต่ำ พร้อมทั้งยกเว้นการเก็บภาษีการส่งออก แต่ผู้ประสงค์นำสินค้าเข้ากัมพูชาต้องชำระภาษีขาเข้าและภาษีผู้บริโภคตามที่กำหนด

“ไทย – กัมพูชา” มีความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างประเทศ

ผู้เสียภาษีจะสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทาง ภาษีได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป โดยจะส่งผลให้ SME และนักลงทุนขจัดหรือบรรเทาเรื่องการเสียภาษีซ้อนระหว่าง 2 ประเทศ

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในประเทศอาเซียน 9 ใน 10 ประเทศ เพื่อให้บริการท่าน

สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล: [email protected] สายด่วน 1333

 

 

แสดงความคิดเห็น