ธนาคารกรุงเทพเสริมแกร่ง SME จัดสัมมนา “เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ พิชิตยอดขาย ด้วย Digital Marketing”

ธนาคารกรุงเทพ จัดสัมมนาแรกของปีในหัวข้อ “เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ พิชิตยอดขาย ด้วย Digital Marketing” เพื่อให้ธุรกิจ SME สามารถปรับกลยุทธ์ ค้นหาไอเดีย เคล็ดลับการดำเนินธุรกิจไปสู่ความสำเร็จอย่างรวดเร็ว และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ

คุณจงอนันต์ อนันตศักดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้อำนวยการลูกค้าธุรกิจรายปลีกต่างจังหวัด สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประธานการจัดงานสัมมนา กล่าวเปิดงานว่า Digital Marketing เป็นช่องทางการตลาดแนวใหม่ที่เปิดโอกาสให้ธุรกิจทุกระดับ สามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตรงเป้าหมาย ภายใต้งบประมาณที่บริหารจัดการได้

อย่างไรก็ตาม เทรนด์ของ Digital Marketing มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาเครื่องมือ เทคนิคการใช้งาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงนโยบายและเงื่อนไข ทำให้ผู้ประกอบการและนักการตลาดจำเป็นต้องทราบถึงข้อมูลใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อให้สามารถเพิ่มโอกาส ขยายยอดขายในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความสำคัญดังกล่าว ธนาคารกรุงเทพ จึงได้จัดสัมมนา “เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ พิชิตยอดขาย ด้วย Digital Marketing” ขึ้น เพื่อสอดรับกับการดำเนินธุรกิจ และทำการตลาดในปัจจุบัน

คุณจงอนันต์ อนันตศักดิ์ ผู้อำนวยการลูกค้าธุรกิจรายปลีกต่างจังหวัด สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

“ผมหวังว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน จะนำความรู้ และข้อมูลที่ได้รับในวันนี้นำกลับไปพัฒนา ต่อยอดธุรกิจของท่าน เพื่อรองรับการทำ Digital Marketing ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถดำเนินธุรกิจให้เติบโตแบบก้าวกระโดดต่อไป” คุณจงอนันต์ กล่าว

หลังจากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อ “เริ่มก่อน รวยกว่า ด้วย Digital Marketing” โดยคุณสิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม CEO และ Founder บริษัท RGB72 ซึ่งกล่าวในการบรรยายว่า การทำธุรกิจ เราจำเป็นต้องเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งลูกค้าในยุคปัจจุบันไม่ต้องการการขายสินค้าแบบ Tie-in อีกต่อไป แต่พวกเขาจะชอบการขายสินค้าแบบตรงๆ ไม่มีการอ้อมค้อม เพราะจะทำให้ลูกค้ารู้สึกถึงความจริงใจ อีกทั้งเทรนด์การใช้ Micro Influencer ก็กลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจเช่นกัน นั่นคือการไม่ใช้คนดัง ดารา เซเลบ แต่จะใช้คนที่มีอิทธิพลเฉพาะกลุ่ม เพราะมีความรู้จริงในเรื่องนั้นๆ เป็นผู้รีวิวสินค้า ดังนั้นคุณขายสินค้าอะไร ต้องหากลุ่มคน  Micro Influencer ให้เจอ แล้วให้พวกเขาพูดถึงสินค้าของเราตามข้อเท็จจริง

คุณสิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม CEO และ Founder บริษัท RGB72

“การทำธุรกิจคุณต้องเข้าใจผู้บริโภคของกลุ่มเป้าหมายลูกค้าของคุณให้มีความชัดเจนก่อน ซึ่งปัจจุบันเป็นยุคดิจิทัล ดังนั้นการทำ Digital Marketing จึงมีความสำคัญ อีกทั้งการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า  สร้างประสบการณ์ที่ดี รวมถึงความง่ายในขั้นตอนการสั่งซื้อ และติดต่อสอบถามได้ง่ายๆ บนโลกออนไลน์จะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้” คุณสิทธิพงศ์ กล่าว

 

ต่อจากนั้นเป็นการบรรยายช่วงที่ 2 ในหัวข้อ “เจาะลึกถึงแก่น Digital Marketing ด้วย Facebook และ Google” โดยคุณอุกฤษฎ์ ตั้งสืบกุล Facebook & Google Certified Training Partner ประเทศไทย ซึ่งมีใจความสำคัญว่า ปัจจุบันสื่อออนไลน์ คือสื่อสมัยใหม่ที่ใครๆ ก็อยากวิ่งเข้าหา และอยากเข้าไปเสพ โดยเฉพาะ Facebook ซึ่งเป็นสื่อที่เรียกได้ว่ามีความอัจฉริยะ ตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีความแม่นยำในการรับรู้พฤติกรรมของผู้ใช้ รู้ว่าชอบอะไร อย่างไรก็ตามการจะทำธุรกิจนั้น “วิธีคิดสำคัญกว่าวิธีการ” ต้องตอบคำถามให้ได้ว่าสินค้าของคุณมีจุดเด่นอะไร ใครคือกลุ่มเป้าหมาย

คุณอุกฤษฎ์ ตั้งสืบกุล Facebook & Google Certified Training Partner ประเทศไทย

“ เวลาโฆษณาบน Facebook ควรเลือกนำเสนอทีละเรื่อง เพราะหากนำหลายเรื่องมารวมกันจะกลายเป็นการยัดเยียดสินค้าไปในที่สุด กลยุทธ์การโฆษณาที่ดีคุณต้องรู้ว่าต้องการทำอะไร ทำให้ใครเห็น และอยากให้เขาเห็นอะไร เหล่านี้คือเทคนิคของการโฆษณา ซึ่งผู้ประกอบการควรคิดอยู่เสมอว่า โฆษณา คือชิ้นงานครีเอทีฟ เป็นการผสมผสานตัวหนังสือกับรูปภาพเข้าด้วยกัน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ได้ในสิ่งที่คุณต้องการ” คุณอุกฤษฎ์ กล่าว

ทั้งนี้ สัมมนา“เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ พิชิตยอดขาย ด้วย Digital Marketing” จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ซึ่งในงานดังกล่าวได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการชาวชลบุรีเป็นอย่างดี โดยธนาคารกรุงเทพ พร้อมให้การสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน ความรู้ และการเป็นที่ปรึกษา เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจของผู้ประกอบการ SME

แสดงความคิดเห็น