ยอดพุ่ง! กรมพัฒนาธุรกิจฯ เผยแค่เดือนแรก ปี 61 ยอดทะเบียนธุรกิจเพิ่มร้อยละ 10

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแจงผลการจดทะเบียนธุรกิจเดือนมกราคม 2561 เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2560 มีธุรกิจจัดตั้งใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 มูลค่า 129,044 ล้านบาท โดย 3 อันดับธุรกิจจัดตั้งใหม่ ได้แก่ ก่อสร้าง อสังหาฯ และร้านอาหาร

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่ายอดการขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัททั่วประเทศในเดือนมกราคม 2561 มีจำนวน 6,965 ราย เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม 2560 ซึ่งมีจำนวนการขอจดทะเบียน จำนวน 6,279 ราย พบว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 10  และเมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2560 ซึ่งมีจำนวน 6,279 ราย พบว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 11

“สำหรับธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1.ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 626 ราย 2.ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 413 ราย และ 3.ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จไนวน 197 ราย”  นางกุลณี กล่าว

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวต่อว่า มูลค่าทุนการจัดตั้งธุรกิจใหม่ ในเดือนมกราคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 17,940 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2560 จำนวน 146,984 ล้านบาท ลดลงจำนวน 129,044 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88 และเมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2560 จำนวน 16,492 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,448 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9

“เมื่อแบ่งช่วงเงินทุนในการจดทะเบียนธุรกิจ พบว่า อันดับ 1 ทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท มีจำนวน 6,843 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.25 อันดับ 2 คือ ทุน 5-100 ล้านบาท มีจำนวน 105 ราย อันดับ 3 ทุนมากกว่า 100 ล้านบาท จำนวน 17 ราย และทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท จำนวน 1 ราย” นางกุลณี กล่าว

แสดงความคิดเห็น