Bangkokbanksme.com จัดสัมมนา “เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ พิชิตยอดขาย ด้วย Digital Marketing”

สัมมนา “เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ พิชิตยอดขาย ด้วย Digital Marketing” ณ ศูนย์ประชุมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

นายจงอนันต์ อนันตศักดิ์ (กลาง) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้อำนวยการลูกค้าธุรกิจรายปลีกต่างจังหวัด สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก นายธีรยุทธ กิจวรพัฒน์ (ซ้ายสุด) เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President ผู้จัดการภาค 2 ลูกค้าธุรกิจรายกลางต่างจังหวัด และ นายชิดชาย โพธิสุนทร (ขวาสุด) เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ผู้จัดการภาค 2 ลูกค้าธุรกิจรายปลีกต่างจังหวัด ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญบรรยายในงานสัมมนา “เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ พิชิตยอดขาย ด้วย Digital Marketing” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ที่ศูนย์ประชุมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย นายสิทธิพงษ์ ศิริมาศเกษม CEO และ Founder บริษัท RGB72 (ที่ 2 จากซ้าย) บรรยายในหัวข้อ “เริ่มก่อน รวยกว่า ด้วย Digital Marketing”และนายอุกฤษฎ์ ตั้งสืบกุล Facebook & Google Certified Training Partner ประเทศไทย (ที่ 2 จากขวา) บรรยายในหัวข้อ “เจาะลึกถึงแก่น Digital Marketing ด้วย Facebook และ Google”  

โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและยอดขาย โดยให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการธุรกิจที่ต้องการพัฒนาศักยภาพและผู้ที่กำลังริเริ่มทำการตลาดดิจิทัล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่ธนาคาร ได้ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนผู้ประกอบการในทุกกลุ่มธุรกิจเพื่อให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น