คาด ปี 61 ไทยจะส่งออกข้าวได้ 9.5 ล้านตัน

นายกสมาคมส่งออกข้าวไทย คาดไทยจะส่งออกข้าวในปี 2561 จำนวน 9.5 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 4,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ในปี 2561 สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยมีการคาดการณ์ว่าการส่งออกข้าวจะมีจำนวน 9.5 ล้าน ซึ่งคิดเป็นมูลค่า 4,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยผลผลิตข้าวหอมมะลิในปีนี้ของไทยจะลดลงจากเดิม เนื่องจากประสบกับสถานการณ์ฝนตก และน้ำท่วม ทำให้ชาวนาต้องหันมาปลูกพืชชนิดอื่นแทนการปลูกข้าว

“สมาคมฯ คาดการณ์ว่าราคาของข้าวหอมมะลิในตลาดโลกจะมีเสถียรภาพมากขึ้น โดยราคาจะอยู่ประมาณ 1,100-1,150 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน และจะคงราคาจนกว่าฤดูกาลเก็บเกี่ยวจะเริ่มขึ้นใหม่” นายเจริญ กล่าว

นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวต่อว่า ตลาดในต่างประเทศยังมีความต้องการข้าวไทย ไม่ว่าจะเป็น อิหร่าน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย รวมถึงการส่งมอบข้าวแบบจีทูจีกับจีนที่ยังมีสัญญาเหลืออยู่ อีกทั้งสต๊อกข้าวของรัฐบาลที่อยู่ในคลังใกล้จะระบายหมดแล้ว นอกจากนี้สถานการณ์ของเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้ประเทศคู่ค้ามีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น

“แม้ภาพรวมสถานการณ์ข้าวไทยจะมีแนวโน้มไปในทิศทางบวก แต่ผู้ส่งออกยังกังวลในเรื่องค่าเงินบาทไทยที่ยังคงแข็งตัว ซึ่งจะส่งผลให้ข้าวไทยเสียเปรียบในตลาดการแข่งขัน เพราะราคาจะแพงกว่าประเทศคู่แข่ง ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่จะต้องเข้ามาควบคุมดูแลในเรื่องนี้ ไม่เช่นนั้นจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกอื่นๆ อีกด้วย” นายเจริญ กล่าว

ทั้งนี้ ในปี 2560 ไทยส่งออกข้าวได้ถึง 11.63 ล้านตัน ซึ่งถือว่ามากที่สุดในประวัติการณ์ และเป็นอันดับ 2 รองจากอินเดียที่มีการส่งออกข่าวมากที่สุด 12.4 ล้านตัน

แสดงความคิดเห็น