หัวใจหลักในการส่งออกไปมาเลเซียให้ประสบความสำเร็จ

กุญแจสำคัญที่จะทำให้ SME ไทยประสบความสำเร็จก่อนส่งออกไปมาเลเซีย

การค้ากับมาเลเซียนับเป็นอีกหนึ่งตลาดที่ SME ไทยใฝ่ฝัน เนื่องจากเมื่อเทียบกับชายแดนไทยตอนบนที่ติดกับประเทศเมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา ขนาดเศรษฐกิจและกำลังซื้อของมาเลเซียนั้นมีมากกว่า แต่ก็ถือว่าเป็นตลาดที่ไม่ง่ายสำหรับ SME ไทย เนื่องจากวัฒนธรรมและความเข้าใจของ SME ไทยต่อชาวมาเลเซียนั้น มีไม่มากเท่ากับประเทศที่ติดชายแดนไทยตอนบน วันนี้ Bangkok Bank SME จะพา SME ไทยไปเข้าใจ Key หรือกุญแจสำคัญที่จะทำให้ SME ไทยประสบความสำเร็จก่อนส่งออกไปมาเลเซีย

ต้องสื่อสารภาษาอังกฤษและเข้าใจวัฒนธรรม

แม้ภาษามาลายู จะเป็นภาษาราชการ แต่ชาวมาเลเซียนั้นได้รับวัฒนธรรมมาจากสมัยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษมากกว่าร้อยปี จึงมีความรู้ภาษาอังกฤษ หากอยากจะเข้าไปเจรจาธุรกิจควรจะฝึกฝนภาษาอังกฤษให้ดี ด้านวัฒนธรรม มาเลเซียเป็นรัฐสุลต่าน แม้จะไม่ใช่รัฐอิสลามโดยสมบูรณ์ แต่ประชากรเกินครึ่งเป็นชาวมลายู ที่เหลือเป็นชาวมาเลย์เชื้อสายจีน และอินเดีย หากจะส่งเป็นสินค้าอุปโภคและบริโภค SME จะต้องติดเครื่องหมายฮาลาลที่รับรองโดยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ต้องมีเครือข่ายทางธุรกิจ

หาก SME ไม่รู้จักคู่ค้าของคุณมาก่อนเลย จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำความรู้จักกันอย่างละเอียด โดยการนัดพูดคุย เพื่อเรียนรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อเสนอ สัญญา และทำความเข้าใจธุรกิจร่วมกัน อีกทั้งยังต้องติดต่อกับคู่ค้าหลายๆ ราย เพื่อทำการเปรียบเทียบประกอบการตัดใจ สำหรับการตรวจสอบสถานะบริษัทคู่ค้าเพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกิจสามารถติดต่อผ่านหน่วยงานการจดทะเบียนนิติบุคคลSuruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)”

ต้องมีความอดทนใจเย็นรอบคอบ

“เวลา” เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก ในการทำธุรกิจในมาเลเซีย เพราะคุณจะต้องใช้เวลามากในการเจรจา สร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้า ลูกค้า ตัวแทน (Distributor) และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ

อย่าลืมที่จะวางแผนระยะยาว

เมื่อผ่านขั้นตอนต่างๆ มาแล้วอย่าลืมวางแผนการตลาด โดยวางแผนร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจ แนวทางการส่งเสริมยอดขาย ให้เกิดการกระตุ้นการซื้อสินค้าและรักษาฐานลูกค้า ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

หากมีความสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กรมศุลกากร ได้ที่เบอร์ 02-6676000 หรือ สายด่วน 1164

สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
อีเมล: [email protected] โทรศัพท์ 02 -230-2758 หรือ สายด่วน 1333

 

แสดงความคิดเห็น