ค่าเงินบาทเฉลี่ย 36.01 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าต่อเนื่อง

ค่าเงินบาทไทยในเดือนธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา พบว่า  มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 36.01 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าลง 9.4% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการอ่อนค่าลงเป็นเดือนที่ 10 ติดต่อกัน และอ่อนค่าลง 0.6% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา

หากพิจารณาในปี 2558 ค่าเงินบาทมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 34.29 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าลง 5.6% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยดังกล่าวอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับปี 2548-2557 ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 33.70 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ อยู่ 1.8%

นอกจากนี้ เมื่อวัดความผันผวน โดยวัดจากค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (CV) มีค่าอยู่ที่ 0.33% เพิ่มขึ้นจาก 0.20% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลงจาก 0.44% จากเดือนก่อน หาพิจารณาในปี 2558 พบว่า ค่า CV อยู่ที่ 3.93% เพิ่มขึ้นจาก 0.97% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

โดยในไตรมาส 4 ประจำปี 2558 ค่าเงินบาทมีความเคลื่อนไหวอยู่ที่ 35.20 – 36.59 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และมีค่าเฉลี่ย 35.84 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าลง 9.6% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งอ่อนค่าลงเป็นไตรมาส 3 ติดต่อกัน รวมถึงอ่อนค่าลง 1.6% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส

นอกจากนี้ ความผันผวน โดยวัดจากค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (CV) มีค่าอยู่ที่ 0.82% เพิ่มขึ้นจาก 0.64% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลงจาก 2.24% จากไตรมาสก่อน

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

แสดงความคิดเห็น