อัพเดท!! ปัจจัยและโอกาสการลงทุนในประเทศลาว ตอนที่ 2

“ผู้ประกอบการลาวมีความต้องการทำธุรกิจแต่ขาดองค์ความรู้และไอเดียสร้างสรรค์ในการทำงาน เราต้องเข้าไปในฐานะพาร์ตเนอร์หรือพี่เลี้ยงที่จะสามารถหนุนเสริมในจุดนี้ให้ได้”

****ต่อเนื่องจากบทความที่แล้ว

คลิกอ่าน :  ปัจจัยและโอกาสการลงทุนในประเทศลาว

คุณยานี  ศรีมีชัย อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายพาณิชย์) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ ได้ให้ข้อมูลในส่วนของปัจจัยต่างๆ ที่เป็นโอกาสของนักลงทุนไทย โดยระบุว่า ในสายตากลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ศักยภาพสินค้าไทยได้การยอมรับว่ามีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยเฉพาะ สปป.ลาว ซึ่งในปัจจุบันนักธุรกิจที่ทำการค้ากับประเทศไทยเริ่มเข้าสู่รุ่นที่สอง กล่าวคือสานต่อการทำงานจากรุ่นพ่อแม่ที่เริ่มวางมือ และคนรุ่นใหม่เหล่านี้จะมีความรู้จักผู้ประกอบการและประเทศไทยเป็นอย่างดี เหมาะสำหรับการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการทำร่วมกันในอนาคต

2561 ปีการท่องเที่ยวลาว

สำหรับโอกาสธุรกิจของไทยในสปป.ลาวในปีนี้ที่น่าสนใจนั้น คุณยานีกล่าวว่า คือการท่องเที่ยว เนื่องจาก สปป.ลาวมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มาก โดยเฉพาะผลสืบเนื่องมาจากนโยบายที่ต้องการให้ประเทศเป็น Battery of Asia ที่ต้องมีการรักษาป่าไม้และธรรมชาติ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศมีน้ำตกที่สวยงามหลายแห่ง ทำให้เรื่องการท่องเที่ยวของลาวกำลังได้รับความนิยมและเกิดการขยายตัว ซึ่งในปีนี้ยังเป็นปีการท่องเที่ยวของลาว ธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวจึงมีโอกาสประสบความสำเร็จสูง เช่น โรงแรม สปา ร้านอาหาร

“จากปัจจัยดังกล่าวถือเป็นโอกาสที่ดีของนักลงทุนของไทย โดยเฉพาะในเรื่อง Infrastructure หรือระบบพื้นฐานด้านโครงสร้าง ซึ่ง สปป.ลาวจำเป็นต้องลงทุนในด้านนี้โดยตรง ซึ่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักร บรรจุภัณฑ์ มีโอกาสสูงในการเติบโต” คุณยานีกล่าว

ไทยยังเป็นคู่ค้าที่สำคัญ

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ เน้นย้ำถึงโอกาสของนักลงทุนไทย ระบุว่า สปป.ลาวยังมองไทยเป็นคู่ค้าที่สำคัญ แม้จะมีเจ้าใหญ่อย่างจีนที่กำลังมาแรงในการรุกเข้าสู่ตลาด เพราะคนลาวนั้นมีความชื่นชอบอีกทั้งเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าและบริการจากประเทศไทย และด้านการลงทุนนั้นยังเหมาะสมกับผู้ประกอบการรายย่อยในลาว เนื่องจากไทยมีเงินลงทุนไม่มากหากเปรียบเทียบกับจีนที่เป็นโครงการใหญ่ด้านสัมปทานที่มีงบการลงทุนสูง

แต่สำหรับโครงการใหญ่ๆ นั้นยังมีโอกาส ซึ่งต้องดูในแต่ละเซ็กเตอร์การลงทุน เช่นการสร้างเขื่อน ทำถนน ซึ่งการลงทุนต้องมองโอกาสที่ไกลออกไปมากกว่าแค่ตลาดของลาว เพราะลาวปัจจุบันเป็นเหมือน “แลนด์ลิงก์” ที่ทิศเหนือเชื่อมกับประเทศจีน ทิศตะวันออกเชื่อมเวียดนาม-ไทย ทิศใต้เชื่อมกับกัมพูชา เส้นทางคมนาคมทุกภาคเชื่อมกันหมด ซึ่งเป็นโอกาสของตลาดในการลงทุนที่ ผู้ประกอบการต้องมองให้ออกว่าจุดไหนที่มีศักยภาพ

นอกจากนี้ยังสามารถต่อยอดในการขยายธุรกิจออกไปในประเทศที่ 3 สปป.ลาวเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา ซึ่งมีระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป หรือ GSP จากประเทศอื่น เช่น จีน เวียดนาม ซึ่งเปิดโอกาสอย่างเต็มที่ให้กับสินค้าลาว แต่ สปป.ลาวไม่มีสินค้าที่จะส่งเข้าไปเพราะยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในการผลิต ซึ่งหากผู้ประกอบการไทยสามารถร่วมมือกับผู้ประกอบการลาวได้ก็จะเป็นโอกาสเพราะมีตลาดในการรองรับสินค้าคือประเทศที่ 3

“ผู้ประกอบการไทยต้องหาโอกาส อย่าไปเพื่อขายเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมองให้ออกว่าพวกเขาต้องการอะไร ณ เวลานี้ผู้ประกอบการในสปป.ลาว มีความต้องการทำธุรกิจแต่ขาดองค์ความรู้และไอเดียสร้างสรรค์ เราต้องเข้าไปในฐานะพาร์ตเนอร์หรือพี่เลี้ยงที่จะสามารถหนุนเสริมในจุดนี้ให้ได้ เช่นในเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่สามารถร่วมมือกันได้ ซึ่งทาง สปป.ลาวนั้นมีความพร้อมในเรื่องของวัตถุดิบ แต่ยังขาดในเรื่องของความรู้ ซึ่งเป็นโอกาสอีกหนึ่งช่องทางของผู้ประกอบการไทยด้านแพกเกจจิ้งที่จะสามารถบูรณาการกับผู้ประกอบการลาวได้”  คุณยานีกล่าว

คุณยานี ศรีมีชัย อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายพาณิชย์) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์

ทำธุรกิจภายนอกประเทศ อุ่นใจเพราะมี AEC Business Support Center

สุดท้าย ทูตพาณิชย์ไทยประจำเวียงจันทน์ ได้ฝากคำแนะนำและเชิญชวนผู้ประกอบการไทย โดยย้ำว่า ทางกระทรวงพาณิชย์ของไทยพยายามผลักดันและเชิญชวนให้ผู้ประกอบการจากไทยได้เข้าไปลงทุน โดยเฉพาะเอสเอ็มอีที่จะสามารถไปได้ง่ายกว่านักลงทุนรายใหญ่ แต่ผู้ประกอบการไทยต้องเตรียมความพร้อมและปรับตัว มีทัศนคติที่ดีโดยมองว่าลาวเป็นคู่ค้าที่จะสามารถหนุนเสริมกันซึ่งและกันจนประสบความสำเร็จได้

และยังมีประเด็นสำคัญคือเรื่องการศึกษาเรื่องกฎระเบียบ เป็นสิ่งที่ห้ามละเลยเนื่องจากเป็นการทำธุรกิจภายนอกประเทศ ซึ่งมีระเบียบและวิธีคิดแตกต่างออกไป ควรมีความรอบรอบ แม้จะมีคอนเน็กชั่นที่ดีแต่ไม่ควรไว้ใจพาร์ตเนอร์มากจนเกินไป โดยเฉพาะเรื่องของสัญญาการค้าต่างที่มีการเซ็นต้องศึกษาให้เข้าใจและทำให้ถูกต้อง

และสำหรับผู้ที่การจะเข้าไปลงทุนที่ สปป.ลาวนั้นสามารถเข้าไปติดต่อขอความช่วยเหลือหรือข้อมูลได้จากสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ คือ AEC Business Support Center สามารถส่งอีเมลเข้าไปเพื่อขอคำปรึกษา และมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ คอยให้คำแนะนำในเรื่องการจดทะเบียน กฎหมายการลงทุน กฎระเบียบการนำเข้า-ส่งออก

“การลงทุนมีโอกาสเสี่ยง แต่จะทำยังไงให้เสี่ยงน้อยที่สุด ซึ่งถ้ามาปรึกษาเราตั้งแต่ต้นจะทำให้เกิดปัญหาน้อยที่สุดและการลงทุนจะเป็นไปได้ด้วยดี” คุณยานีกล่าวทิ้งท้าย

AEC Business Support Center สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เวียงจันทน์

โทรศัพท์ : 007-856-21-413704, 413706 Fax : 007-856-21-412089

อีเมล : [email protected], [email protected]

 

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในประเทศอาเซียน 9 ใน 10 ประเทศ เพื่อให้บริการท่าน
สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
อีเมล: [email protected] โทรศัพท์ 02 -230-2758 หรือ สายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น